ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej w Bartoszycach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 7.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 898.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 25 MiB)
 • Treść komunikatu nr 1 (PDF, 231.3 KiB)
 • Załącznik do komunikatu nr 1 (PDF, 159 KiB)
 • Treść komunikatu nr 2 (PDF, 358.9 KiB)
 • Treść komunikatu nr 3 (PDF, 196.6 KiB)
 • Załącznik do komunikatu nr 3 (PDF, 349.9 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 484.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 658.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 7.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik do SIWZ (ZIP, 28.8 MiB)
 • Treść komunikatu (PDF, 190.5 KiB)
 • Załącznik do komunikatu (PDF, 260.2 KiB)
 • Treść komunikatu nr 2 (PDF, 193.3 KiB)
 • Załącznik do komunikatu nr 2 (PDF, 813.1 KiB)
 • Treść komunikatu nr 3 (PDF, 187.3 KiB)
 • Treść komunikatu nr 4 (PDF, 219.6 KiB)
 • Treść komunikatu nr 5 (PDF, 200.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 211 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bartoszyce poprzez przebudowę ul. Staszica, ul. Chopina, ul. Sosnowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 8.9 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 424.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 529.2 KiB)
 • Dokumentacja budowlana - ul.Chopina (7Z, 115.7 MiB)
 • Dokumentacja budowlana - ul.Sosnowa - Część 1 (7Z, 32 MiB)
 • Dokumentacja budowlana - ul.Sosnowa - Część 2 (7Z, 10.5 MiB)
 • Dokumentacja budowlana - ul.Staszica (7Z, 38.1 MiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (DOC, 114 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (XADES, 5.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 158.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa (zakup) używanego podwozia samochodu ciężarowego wraz z systemem hakowym.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 231.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZIP, 3.9 MiB)
 • Załącznik do SIWZ (DOCX, 53.1 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 495.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 170.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 7.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 337.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 338.7 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 228.1 MiB)
 • Treść komunikatu (PDF, 116.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 3 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - ze zmianami (PDF, 367.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - ze zmianami (ZIP, 302.4 KiB)
 • Dokumentacja budowlana - ze zmianami (ZIP, 236.4 MiB)
 • Treść komunikatu nr 2 (PDF, 145.1 KiB)
 • Treść komunikatu nr 3 (PDF, 122.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 171.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 128.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-08-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i adaptacji byłego dworca kolejowego w Bartoszycach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 5.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 334.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 301 KiB)
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 228.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (HTM, 23.6 KiB)
 • Komunikat Nr 1 (PDF, 147.3 KiB)
 • Komunikat Nr 1 - Załączniki (ZIP, 13.1 MiB)
 • Komunikat Nr 2 (PDF, 164.3 KiB)
 • Komunikat Nr 2 - Załączniki (ZIP, 232.7 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 172.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 125.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-21 12:52:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 4.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 303.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 207.3 KiB)
 • Komunikat (PDF, 99.3 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 885.1 KiB)
 • Unieważnienie czynności (PDF, 121.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 132.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia siłowni.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 5.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 344.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 324.2 KiB)
 • Treść komunikatu (PDF, 141.4 KiB)
 • Załącznik do komunikatu (XLSX, 26.8 KiB)
 • Treść komunikatu nr 2 (PDF, 122.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 195.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 157.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 4.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 303.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 201.9 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 117.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 125 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa laptopów i środków ochrony bezpośredniej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 4.9 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 433 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 195.4 KiB)
 • Treść komunikatu (PDF, 148.3 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 171.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 127.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji