ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO informujemy, że: 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bartoszyce z siedzibą w Urzędzie Miasta Bartoszyce przy ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.
 2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się mailowo na adres lub pisemnie na adres siedziby administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 i 9 RODO w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminy wynikających z przepisów prawa m.in. z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i innych ustaw.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej oraz inne podmioty w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • inne podmioty na podstawie stosownych umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez prawnie ustalony okres archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania/poprawienia danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia danych - na zasadach i warunkach określonych w art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania – na zasadach i warunkach określonych w art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu– na zasadach i warunkach określonych w art. 21 RODO,
  • przenoszenia danych – na zasadach i warunkach określonych w art. 20 RODO.
   Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczać poszczególne prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. 
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Bieniek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Bieniek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-05 08:57:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-05 08:58:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-05 08:58:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »