ˆ

Taryfa

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Taryfa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-06-17 10:11:30 przez Łukasz Czerwonka

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 328 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia, że regulator zewnętrzny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wydał w dniu 21 maja 2018 r. decyzję zatwierdzającą na 3 kolejne lata taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W dniu 5 czerwca 2018 roku wydał postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej (decyzja i postanowienie w załączniku).
 
Decyzja i postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie zatwierdzenia taryfy (format PDF).
Informacje dostępne są także na stronie:
 
« powrót do poprzedniej strony