ˆ

Powszechny Spis Rolny 2020

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego 2020 r.

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-16 12:18:21 przez Karol Puszkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych
w ramach powszechnego spisu rolnego 2020 r.
 
Na podstawie art. 20 ust 1  ustawy z dnia 13 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728)  Burmistrz Miasta Bartoszyce – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. 
 
 1. Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:
  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce:
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
    
 2. Informacje dla kandydatów na rachmistrza terenowego:
  1. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenie obejmować będzie część teoretyczną oraz część praktyczną.
  2. Szkolenie kończy się egzaminem testowym, który będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
  3. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
  4. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
  5. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
  6. Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.
  7. Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki:
   a)    37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
   b)    20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.
  8. Dodatkowe informacje znajdują się w Procedurze naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. (Załącznik Nr 1)
     
 3. Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
  1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail zawierające również:
   - oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
   - oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, (Załącznik Nr 2)
  2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej. 
    
 4. Składanie ofert:
  1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Bartoszyce (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Bartoszyce; ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 8 lipca 2020 r.
  3. Oferta należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza terenowego –  Spis Rolny 2020”.
  4. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt. 2 lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Bartoszyce/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miasta Bartoszyce). 
 
 
Informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na stronie internetowej www.stat.gov.pl
Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 89 762 98 50, 89 762 98 54.
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w dniach 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Ogłoszenie o naborze zostaje podana do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bartoszyce oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Własiuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-16 11:29:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-16 12:18:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 12:29:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony