ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2022

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenia Burmistrza z 2022 roku

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-15 10:42:46 przez Łukasz Czerwonka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2022 3 stycznia 2022 r. Ustalenia procedury dotyczącej przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2/2022 4 stycznia 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
3/2022 4 stycznia 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
4/2022 5 stycznia 2022 r. Ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2. ustawy o zdrowiu publicznym.
5/2022 5 stycznia 2022 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach.
6/2022 11 stycznia 2022 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
7/2022 13 stycznia 2022 r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach, w celu realizacji roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
8/2022 14 stycznia 2022 r. Ogłoszenia II otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oaz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
9/2022 19 stycznia 2022 r. Umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za lokale komunalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Bartoszyce, w formie świadczenia rzeczowego.
10/2022 19 stycznia 2022 r. Ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2022 roku dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
11/2022 19 stycznia 2022 r. Kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie miasta Bartoszyce w 2022 r.
12/2022 20 stycznia 2022 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ WSPÓŁZAWODNICTWA W PIŁCĘ RĘCZNEJ (SPORT KWALIFIKOWANY) na rok 2022.
13/2022 20 stycznia 2022 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom, o których mowa w § 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU (piłka nożna) na rok 2022.
14/2022 20 stycznia 2022 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, A TAKŻE OCHRONY PROMOCJI ZDROWIA na rok 2022.
15/2022 20 stycznia 2022 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu do uchwały pn. „Miejski Program Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2022 – 2024”.
16/2022 27 stycznia 2022 r. Ogłoszenia III otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
17/2022 27 stycznia 2022 r. Powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
18/2022 27 stycznia 2022 r. Ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bartoszycach.
19/2022 28 stycznia 2022 r. Oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
20/2022 28 stycznia 2022 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Mierosławskiego w Bartoszycach.
21/2022 28 stycznia 2022 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Broniewskiego w Bartoszycach.
22/2022 28 stycznia 2022 r. Rekrutacji do przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce na rok szkolny 2022/2023.
23/2022 31 stycznia 2022 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
24/2022 2 lutego 2022 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Krótkiej w Bartoszycach.
25/2022 7 lutego 2022 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
26/2022 8 lutego 2022 r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Bartoszycach.
27/2022 15 lutego 2022 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
28/2022 17 lutego 2022 r. Ustalenia zasad planowania organizacji pracy szkół.
29/2022 17 lutego 2022 r. Ustalenia w 2022 roku:
- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
- maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta nauczyciela.
30/2022 22 lutego 2022 r. Przyznania nagród i stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2022 roku.
31/2022 22 lutego 2022 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce na rok 2022 (piłka nożna).
32/2022 22 lutego 2022 r. Powołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce na rok 2022 (piłka ręczna).
33/2022 22 lutego 2022 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2022.
34/2022 22 lutego 2022 r. Zmiany stopnia alarmowego CRP.
35/2022 25 lutego 2022 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
36/2022 25 lutego 2022 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
37/2022 25 lutego 2022 r. Zmiany budżetu.
38/2022 25 lutego 2022 r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach.
39/2022 25 lutego 2022 r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach.
40/2022 25 lutego 2022 r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Józefa Wybickiego w Bartoszycach.
41/2022 25 lutego 2022 r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach.
42/2022 25 lutego 2022 r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
43/2022 1 marca 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
44/2022 3 marca 2022 r. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z siłowni dla posiadaczy Warmińsko – Mazurskiej Karty Seniora.
45/2022 7 marca 2022 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu do uchwały „Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
46/2022 7 marca 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
47/2022 8 marca 2022 r. Zmiany budżetu.
48/2022 8 marca 2022 r. Upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
49/2022 15 marca 2022 r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach.
50/2022 15 marca 2022 r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Józefa Wybickiego w Bartoszycach.
51/2022 15 marca 2022 r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki w Bartoszycach.
52/2022 15 marca 2022 r. Powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im Romualda Traugutta w Bartoszycach.
53/2022 15 marca 2022 r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach.
54/2022 15 marca 2022 r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Bartoszycach.
55/2022 16 marca 2022 r. Ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2022 w Gminie Miejskiej Bartoszyce.
56/2022 17 marca 2022 r. Udzielenia upoważnień pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
57/2022 18 marca 2022 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
58/2022 22 marca 2022 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Jagiellończyka w Bartoszycach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
59/2022 23 marca 2022 r. Ogłoszenia III przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Boh. Monte Cassino 7 w Bartoszycach.
60/2022 23 marca 2022 r. Rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bartoszyce.
61/2022 23 marca 2022 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
62/2022 23 marca 2022 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
63/2022 23 marca 2022 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
64/2022 23 marca 2022 r. Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030”.
65/2022 28 marca 2022 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny udziałów w nieruchomościach lokalowych, położonych w budynku przy ul. Nad Łyną 15 w Bartoszycach.
66/2022 28 marca 2022 r. Przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach.
67/2022 29 marca 2022 r. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce w 2022 r.
68/2022 29 marca 2022 r. Udzielenia upoważnień Dyrektorowi i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
69/2022 30 marca 2022 r. Zmieniające zarządzenie nr 47/2022 r. w sprawie zmiany budżetu.
70/2022 31 marca 2022 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
71/2022 31 marca 2022 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonych przy ul. Ofiar Oświęcimia i Kowali w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
72/2022 31 marca 2022 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
73/2022 31 marca 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
74/2022 31 marca 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
75/2022 31 marca 2022 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
76/2022 4 kwietnia 2022 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach oraz ustalenia ceny nieruchomości.
77/2022 6 kwietnia 2022 r. Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 199/2021 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 20.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony i umów najmu socjalnego lokali na rok 2022.
78/2022 8 kwietnia 2022 r. Przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej przy ul. Mazurskiej w Bartoszycach.
79/2022 8 kwietnia 2022 r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2021 r.
80/2022 12 kwietnia 2022 r. Ustalenia planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy.
81/2022 14 kwietnia 2022 r. Udzielenia upoważnień Dyrektorowi i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
82/2022 20 kwietnia 2022 r. Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2022 roku dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
83/2022 25 kwietnia 2022 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Jagiellończyka w Bartoszycach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
84/2022 25 kwietnia 2022 r. Zmiany budżetu.
85/2022 26 kwietnia 2022 r. Przekazania Radzie Miasta Bartoszyce sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r.
86/2022 26 kwietnia 2022 r. Ogłoszenia I przetargu ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych przy ul. Ofiar Oświęcimia i Kowali w Bartoszycach.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
87/2022 4 maja 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
88/2022 4 maja 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
89/2022 5 maja 2022 r. Zmiany budżetu.
90/2022 5 maja 2022 r. Ogłoszenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
91/2022 9 maja 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
92/2022 9 maja 2022 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Konopnickiej w Bartoszycach.
93/2022 11 maja 2022 r. Powołania Miejskiego Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.
94/2022 13 maja 2022 r. Powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły Podstawowej nr 7 im. Józefa Wybickiego w Bartoszycach.
95/2022 13 maja 2022 r. Powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki w Bartoszycach.
96/2022 13 maja 2022 r. Powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach.
97/2022 13 maja 2022 r. Powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach.
98/2022 13 maja 2022 r. Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Bartoszycach.
99/2022 18 maja 2022 r. Zmiany budżetu.
100/2022 19 maja 2022 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Warmińskiej w Bartoszycach.
101/2022 23 maja 2022 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
102/2022 26 maja 2022 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
103/2022 26 maja 2022 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
104/2022 26 maja 2022 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
105/2022 27 maja 2022 r. Zmiany budżetu.
106/2022 31 maja 2022 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Bartoszycach.
107/2022 31 maja 2022 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Zientary – Malewskiej w Bartoszycach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
108/2022 2 czerwca 2022 r. Ogłoszenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
109/2022 2 czerwca 2022 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
110/2022 6 czerwca 2022 r. Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 203/2021 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nie4ruchomości gruntowych, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach.
111/2022 6 czerwca 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
112/2022 6 czerwca 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
113/2022 6 czerwca 2022 r. Oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
114/2022 6 czerwca 2022 r. Nabycia nieruchomości przy ul. Warszawskiej w Bartoszycach w drodze darowizny.
115/2022 7 czerwca 2022 r. Nabycia udziału w nieruchomości do zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce.
116/2022 9 czerwca 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
117/2022 9 czerwca 2022 r. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego w Bartoszycach, stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych najemców.
118/2022 13 czerwca 2022 r. Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach.
119/2022 13 czerwca 2022 r. Zmiany budżetu.
120/2022 14 czerwca 2022 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż udziałów w nieruchomościach położonych przy ul. Nad Łyną 15
w Bartoszycach.
121/2022 21 czerwca 2022 r. Organizacji oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń na terenie miasta Bartoszyce.
122/2022 21 czerwca 2022 r. Ustalenia opłat za przyjęcie odpadów spoza grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
123/2022   Numer pominięty w numeracji.
124/2022 22 czerwca 2022 r. Ogłoszenia IV przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Boh. Monte Cassino 7 w Bartoszycach.
125/2022 22 czerwca 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
126/2022 23 czerwca 2022 r. Ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2022.
127/2022 23 czerwca 2022 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2022.
128/2022 27 czerwca 2022 r. Wprowadzenia zmian w godzinach pracy Urzędu Miasta Bartoszyce.
129/2022 28 czerwca 2022 r. Zmiany zarządzenia nr 168/202 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
130/2022 28 czerwca 2022 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzteargowym części nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach, na rzecz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
131/2022 28 czerwca 2022 r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości przy ul. Traugutta 21 w Bartoszycach w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego.
132/2022 28 czerwca 2022 r. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju.
133/2022 30 czerwca 2022 r. Zmian i wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
134/2022 30 czerwca 2022 r. Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bartoszyce.
135/2022 30 czerwca 2022 r. Przedłużenia okresu wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
136/2022 30 czerwca 2022 r. Zmiany budżetu.
136A/2022 30 czerwca 2022 r. Zmiany budżetu.
137/2022 30 czerwca 2022 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
138/2022 5 lipca 2022 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach.
139/2022 5 lipca 2022 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bartoszycach.
140/2022 5 lipca 2022 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
141/2022 6 lipca 2022 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego w Bartoszycach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
142/2022 7 lipca 2022 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Bartoszycach.
143/2022 8 lipca 2022 r. Powołania członków Rady Nadzorczej Wodociągowo – Ciepłowniczej Sp. z o.o. COWIK w Bartoszycach.
144/2022 12 lipca 2022 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
145/2022 12 lipca 2022 r. Zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 142/2022 z dnia 07.07.2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Bartoszycach.
146/2022 14 lipca 2022 r. Przekazania w zarządzanie Spółce z o.o. „LOKUM” nieruchomości położonych przy ul. Warszawskiej w Bartoszycach.
147/2022 14 lipca 2022 r. Odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziałów w nieruchomościach położonych przy ul. Nad Łyną 15 w Bartoszycach.
148/2022 18 lipca 2022 r. Zmiany budżetu.
149/2022 18 lipca 2022 r. Powołania komisji konkursowej.
150/2022 19 lipca 2022 r. Przeznaczenia do oddania w najem drodze przetargu budynku garażowego położonego przy ul. Korczaka w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu.
151/2022 22 lipca 2022 r. Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do sporządzenia sprawozdań przekazywanych Województwie Warmińsko – Mazurskiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej w sprawach dotyczących art. 12, art.4 i art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
152/2022 25 lipca 2022 r. Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2022 roku dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
153/2022 27 lipca 2022 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
154/2022 27 lipca 2022 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
155/2022 27 lipca 2022 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
156/2022 27 lipca 2022 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
157/2022 29 lipca 2022 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
158/2022 1 sierpnia 2022 r. Powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego.
159/2022 3 sierpnia 2022 r. Wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce pomieszczenia tymczasowego.
160/2022 3 sierpnia 2022 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż udziałów w nieruchomościach położonych przy ul. Nad Łyną 15 w Bartoszycach.
161/2022 4 sierpnia 2022 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położone w Bartoszycach, stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
162/2022 11 sierpnia 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
163/2022 19 sierpnia 2022 r. Zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 146/2022 z dnia 14.07.2022 r. w sprawie przekazania w zarządzenie spółce z o.o. „LOKUM” nieruchomości położonych przy ul. Warszawskiej w Bartoszycach.
164/2022 25 sierpnia 2022 r. Przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
165/2022 25 sierpnia 2022 r. Zmieniające Zarządzenie nr 157/2022 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu.
166/2022 26 sierpnia 2022 r. Zmiany budżetu.
167/2022 25 sierpnia 2022 r. Powołania komisji do spraw opłaty za korzystanie z toalet publicznych wolnostojących.
168/2022 25 sierpnia 2022 r. Ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
169/2022 26 sierpnia 2022 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
170/2022 29 sierpnia 2022 r. Zmiany budżetu.
171/2022 30 sierpnia 2022 r. Zmiany Zarządzenia nr 135/2022 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2022 roku.
172/2022 30 sierpnia 2022 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w najem nieruchomości położonej przy ul. Korczaka w Bartoszycach.
173/2022 30 sierpnia 2022 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach na rzecz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
w Bartoszycach.
174/2022 31 sierpnia 2022 r. Czasowego przeznaczenia lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce na cele własne Gminy Miejskiej Bartoszyce.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
175/2022 1 września 2022 r. Przekazania w zarządzanie Spółce z o.o. „LOKUM” lokali mieszkalnych położonych przy ul. Warszawskiej 14/3, ul. Konopnickiej 6/4a w Bartoszycach.
176/2022 13 września 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
177/2022 13 września 2022 r. Zmiany budżetu.
178/2022 14 września 2022 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonych przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, ogłoszenia o przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu.
179/2022 14 września 2022 r. Zmiany budżetu.
180/2022 15 września 2022 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości położonej przy ul. Boh. Monte Cassino w Bartoszycach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
181/2022 15 września 2022 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
182/2022 15 września 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
183/2022 16 września 2022 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Bartoszycach.
184/2022 16 września 2022 r. Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 8 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
184A/2022 16 września 2022 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bartoszyce.
185/2022 20 września 2022 r. Sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w zarządzeniu Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 173/2022 z dnia 30.08.022 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach na rzecz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
186/2022 22 września 2022 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego.
187/2022 22 września 2022 r. Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bartoszyce.
188/2022 22 września 2022 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
189/2022 22 września 2022 r. Dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
190/2022 22 września 2022 r. Zmiany Zarządzenia nr 135/2022 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2022 r.
191/2022 22 września 2022 r. Zmiany Zarządzenia Nr 173/2022 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach na rzecz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
192/2022 23 września 2022 r. Udzielenia upoważnień pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
193/2022 23 września 2022 r. Trybu i wzoru opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2023r.
194/2022 28 września 2022 r. Przeznaczenia pomieszczenia tymczasowego położonego w Lusinach 5/8 na najem socjalny.
195/2022 28 września 2022 r. Ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, budynki i pomieszczenia stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
196/2022 28 września 2022 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Bartoszycach.
197/2022 30 września 2022 r. Uzupełnienie składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bartoszycach.
198/2022 30 września 2022 r. Zmiany budżetu.
199/2022 30 września 2022 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 184/2022 Burmistrza Miasta Bartoszyce z 16 września 2022r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 8 000 000 na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
200/2022 4 października 2022 r. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z siłowni i Sali fitness dla posiadaczy Warmińsko – Mazurskiej Karty Seniora.
201/2022 7 października 2022 r. Wyłączenia z zarządzenia Spółki z o.o. ,,Lokum’’ lokali mieszkalnych przy ul. Struga 12A w Bartoszycach.
202/2022 7 października 2022 r. Przekazania do korzystania Zakładowi Usług Komunalnych w Bartoszycach lokali w budynku biurowym przy ul. Struga 12A w Bartoszycach.
203/2022 10 października 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
204/2022 10 października 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
205/2022 12 października 2022 r. Zmiany budżetu.
206/2022 13 października 2022 r. Unieważnienia zarządzenia nr 184/2022 i 199/2022.
207/2022 14 października 2022 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele parkingowe.
208/2022 17 października 2022 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewniania tymczasowego schronienia poprzez prowadzenie Schroniska dla Osób Bezdomnych oraz realizacji usług kąpielowych i indywidualnej dezynsekcji.
209/2022 20 października 2022 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną przy ul. Warmińskiej w Bartoszycach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
210/2022 20 października 2022 r. Ogłoszenia V przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej ora zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Boh. Monte Cassino 7 w Bartoszycach.
211/2022 20 października 2022 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż udziałów w nieruchomościach położonych przy ul. Nad Łyną 15
w Bartoszycach.
212/2022 20 października 2022 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu do uchwały ,,Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”
213/2022 20 października 2022 r. Zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 201/2022 z dnia 07.10.2022 r. w sprawie wyłączenia z zarządzania Spółki z o.o. „Lokum” lokali mieszkalnych przy ul. Struga 12a w Bartoszycach.
214/2022 26 października 2022 r. Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2022 roku dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
215/2022 28 października 2022 r. Zmiany budżetu.
216/2022 28 października 2022 r. Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 8 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
217/2022 28 października 2022 r. Norm przydziału odzieży roboczej, obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, okularów korygujących wzrok, zasad gospodarowania nimi oraz posiłków profilaktycznych i napojów
dla pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
218/2022 10 listopada 2022 r. Zasad przydzielenia i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
219/2022 14 listopada 2022 r. Projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036.
220/2022 14 listopada 2022 r. Projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2023 r.
221/2022 15 listopada 2022 r. Upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
222/2022 15 listopada 2022 r. Ogłoszenie I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach.
223/2022 15 listopada 2022 r. Przeznaczenie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej przy ul. Witosa w Bartoszycach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
224/2022 17 listopada 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
225/2022 22 listopada 2022 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
226/2022 22 listopada 2022 r. Oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
227/2022 25 listopada 2022 r. Zmiany budżetu.
228/2022 25 listopada 2022 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w ramach otwartego konkursu ofert na zapewnianie tymczasowego schronienia poprzez prowadzenie Schroniska dla Osób Bezdomnych oraz realizację usług kąpielowych i indywidualnej dezynsekcji na lata 2023 – 2027.
229/2022 28 listopada 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
230/2022 28 listopada 2022 r. Oddania w użyczenie pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
231/2022 29 listopada 2022 r. Zmiany Zarządzenia nr 189/202525 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 22 września 2022 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
232/2022 30 listopada 2022 r. Skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
233/2022 30 listopada 2022 r. Uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bartoszycach.
234/2022 30 listopada 2022 r. Zmiany Zarządzenia nr 218/20022 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 10 listopada w sprawie zasad przydzielania i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
235/2022 1 grudnia 2022 r. Powołania komisji odczytowej.
236/2022 1 grudnia 2022 r. Udzielenia upoważnień pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
237/2022 2 grudnia 2022 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców.
238/2022 2 grudnia 2022 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
239/2022 5 grudnia 2022 r. Powołania komisji przetargowej.
240/2022 7 grudnia 2022 r. Zmieniające Zarządzenie nr 220/2022 z 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2023 r.
241/2022 7 grudnia 2022 r. Zmiany budżetu.
242/2022 8 grudnia 2022 r. Przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej wyposażenia Obrony Cywilnej metodą spisu z natury.
243/2022 12 grudnia 2022 r. Przeprowadzenia i wyznaczenia terminu inwentaryzacji środków trwałych drogą spisu z natury w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
244/2022 12 grudnia 2022 r. Przeprowadzenia i wyznaczenia terminu inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Gminy Miejskiej Bartoszyce drogą weryfikacji.
245/2022 13 grudnia 2022 r. Ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów przejazdu ekspertów uczestniczących w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się awans na stopień nauczyciela mianowanego.
246/2022 15 grudnia 2022 r. Ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
247/2022 19 grudnia 2022 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
248/2022 22 grudnia 2022 r. Zmiany budżetu.
249/2022 29 grudnia 2022 r. Ogłoszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony i umów najmu socjalnego lokali na rok 2023.
250/2022 29 grudnia 2022 r. Ustalenia opłat za przyjęcie odpadów spoza grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
251/2022 29 grudnia 2022 r. Wyłączenia z zarządzania Spółki z o.o. „LOKUM” nieruchomości zabudowanej przy ul. Boh. Warszawy 4 i 4a w Bartoszycach.
252/2022 29 grudnia 2022 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Pawła Strzeleckiego w Bartoszycach.
253/2022 29 grudnia 2022 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej w Bartoszycach.
254/2022 29 grudnia 2022 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
255/2022 29 grudnia 2022 r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach, w celu realizacji roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
256/2022 29 grudnia 2022 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
257/2022 30 grudnia 2022 r. Skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
258/2022 30 grudnia 2022 r. Zmiany Zarządzenia nr 135/2022 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2022 roku.
259/2022 30 grudnia 2022 r. Zmiany budżetu.
260/2022 30 grudnia 2022 r. Zmiany budżetu oraz zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 259/2022 z 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu.
261/2022 30 grudnia 2022 r. Powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
262/2022 30 grudnia 2022 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie: norm przydziału odzieży roboczej, obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, okularów korygujących wzrok, zasad gospodarowania nimi oraz posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce.
263/2022 30 grudnia 2022 r. Ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
264/2022 30 grudnia 2022 r. Zmiany budżetu oraz unieważnienia Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 259/2022 i 260/2022 w sprawie zmiany budżetu.
265/2022 30 grudnia 2022 r. Zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 207/2021 z 31.12.2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Miasta Bartoszyce.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Konecko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-15 09:57:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Czerwonka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-15 10:42:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Czerwonka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-07 13:44:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony