ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-21 15:40:54 przez Karol Puszkiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Bartoszyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.bartoszyce.pl

 

Data publikacji: 2014-04-01

Data aktualizacji: 2020-11-12

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niezgodności/treści niedostępne:

 • serwis zawiera część dokumentów w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) - pracownicy Urzędu Miasta Bartoszyce przekazujący informacje do publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w miarę możliwości, będą przygotowywać nowe dokumenty w sposób poprawny, umożliwiający odczytanie przez czytniki ekranu.

 

Wyłączenia:

 • filmy zamieszczone na stronie przed 23 września 2020 roku nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących - nagrania archiwalne sesji Rady Miasta Bartoszyce są zwolnione ze stosowania napisów zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848 t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1440);
 • serwis zawiera dokumenty w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów), które nie zostały wytworzone przez Urząd Miasta Bartoszyce, natomiast zostały dostarczone przez podmioty zewnętrzne, a dostosowanie ich do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony.

 

W celu zapoznania się z treścią dokumentów w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów), niedostępnych dla czytników ekranu, można skorzystać z bezpłatnych narzędzi:

 • RoboBraille - umożliwia wygenerowanie pliku audio (mp3) na podstawie wskazanego pliku,
 • OCR - umożliwia konwersję wskazanego pliku do formatu docx, xlsx lub txt

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Data sporządzenia: 2020-09-21

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Puszkiewicz,

<e-mail>

. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 762 98 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych

 1. Przyległe chodniki do budynku Urzędu Miasta zostały tak wykonane aby osoba niepełnosprawna mogła wjechać wózkiem z poziomu ulicy na przyległy chodnik przy budynku Urzędu Miasta (chodniki posiadają obniżenie krawężnika na styku chodnik – ulica).
 2. Wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika na poziom parteru, utwardzony kostką betonową typu Polbruk, od strony północnej.
 3. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna ma konieczność wizyty w wydziałach na wyższych piętrach, po zgłoszeniu ustnym bądź telefonicznym, umówieniu terminu, odpowiedni pracownik Urzędu Miasta spotyka się z interesantem na parterze, w wydzielonym pomieszczeniu w celu pomocy i załatwieniu sprawy.
 4. Warunki techniczne oraz wpis budynku Urzędu Miasta do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków uniemożliwiają budowę platformy bądź dźwigu osobowego wewnętrznego lub zewnętrznego, dla transportu osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje budynku Urzędu Miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karol Puszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-10 11:02:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-21 15:40:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-28 14:55:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony