ˆ

Prezentacja

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sekretarz Miasta Bartoszyce Robert Pająk

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-01-22 14:43:25 przez Kamil Czerniawski

Akapit nr - brak tytułu

Informacje osobiste
Data i miejsce urodzenia:                 26.08.1968r. Bartoszyce
Stan cywilny:                                  żonaty
 
Wykształcenie:
 
2011 – 2012      -   studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy
                            Powszechnej w Olsztynie, Wydział Informatyki i Ekonomii w zakresie                            
                            Bezpieczeństwo i higieny pracy.
 
1998 - 2000        -  studia, Uniwersytet Warmińsko – Mazurskim Wydział Zarządzania i 
                             Administracji w Olsztynie,  kierunek administracja,
                            uzyskanie  tytułu magistra
 
1989 -  1992      - studia stacjonarne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, otrzymanie stopnia
                             podkomisarza Policji
 
1983 -  1988      - Technikum Mechaniczne w Bartoszycach
 
Doświadczenie zawodowe:
 
2007  - nadal      - Urzędnik Samorządowy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Specjalista ds.
                              Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
                              Kierownik Zespołu ds. ochrony informacji niejawnych,
 
1999 -  2006      - Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego
                             Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, stopień nadkomisarz
 
1988 -  2006      - Funkcjonariusz policji w KPP Bartoszyce
 
2010 – 2014      - Radny Rady Miasta Bartoszyce, Przewodniczący komisji ds. Samorządowych i
                             bezpieczeństwa,
                               
2006 – 2010      - Radny Rady Miasta Bartoszyce, Przewodniczący komisji ds. Samorządowych i
                            bezpieczeństwa,
 
2002 – 2006        - Radny Rady Miasta Bartoszyce, członek komisji ds. Samorządowych i  bezpieczeństwa
 
Zainteresowania:
                             Informatyka, budownictwo, motoryzacja i podróże, technologie,
 
Umiejętności:
                             Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych oraz
                             oprogramowania: pakietów MS Office, LibreOffice, Corel Draw, Płatnik,
                             prawo jazdy kat. AB
« powrót do poprzedniej strony