ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza z 2003 roku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-07-17 12:05:58 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 Zarządzenia z:
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2003 02 stycznia 2003 r. Godzin pracy Urzędu Miasta.
1a/2003 02 stycznia 2003 r. Wydawania i podpisywania decyzji dotyczących wymiary
podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego
oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.
1b/2003 02 stycznia 2003 r. Upoważnienia do wydawania decyzji.
1c/2003 02 stycznia 2003 r. Upoważnienia pracowników Urzędu Miasta
do podpisywania dokumentów.
1d/2003 02 stycznia 2003 r. Uporządkowania gospodarowania materiałami biurowymi.
2/2003 02 stycznia 2003 r. Ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2003.
3/2003 06 stycznia 2003 r. Powołania komisji przetargowej.
4/2003 06 stycznia 2003 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej położonej w Bartoszycach.
5/2003 06 stycznia 2003 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej położonej w Bartoszycach.
6/2003 06 stycznia 2003 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonej  przy ul. Turkowskiego w Bartoszycach.
7/2003 06 stycznia 2003 r. Przeznaczenia do oddania  w  użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym,
ustalenia ceny oraz wysokości I opłaty z tytułu oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości położonej przy ulicy Struga w Bartoszycach.
8/2003 07 stycznia 2003 r.
Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej położonej w Bartoszycach.
9/2003 08 stycznia 2003 r. Podwyżki czynszu za lokale mieszkalne.
10/2003 08 stycznia 2003 r. Podwyżki czynszu  za lokale użytkowe w budynku przy ul. Marksa 10.
11/2003 09 stycznia 2003 r. Powołania komisji ds. przyznawania dotacji podmiotom
nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.
12/2003 10 stycznia 2003 r. Ustalenia ceny do II przetargu nieruchomości  lokalowej
przy ul. Marksa Nr 25 - lokal użytkowy o pow. 36,46 m2.
13/2003 10 stycznia 2003 r. Ustalenia ceny działek do III przetargu, położonych
przy ul. Mazurskiej w Bartoszycach.
14/2003 10 stycznia 2003 r. Powołania komisji przetargowej, ustalenia formy przetargów
oraz zatwierdzenia regulaminów przetargów.
15/2003 10 stycznia 2003 r. Przeznaczenia do  zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny
nieruchomości  położonej przy ul. Broniewskiego w Bartoszycach.
16/2003 13 stycznia 2003 r. Wypłaty ekwiwalentu za środki ochrony indywidualnej oraz za odzież i obuwie robocze.
17/2003 14 stycznia 2003 r. Przydziału środków czystości oraz zapewnienia napojów.
18/2003 20 stycznia 2003 r. Upoważnienia zastępcy burmistrza do składania oświadczeń
woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.
19/2003 22 stycznia 2003 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej położonej w Bartoszycach.
20/2003 22 stycznia 2003 r. Przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym oraz
ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
21/2003 22 stycznia 2003 r. Zmiany projektu budżetu Miasta na 2003 r.
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji.
22/2003 27 stycznia 2003 r. Uchylenia Zarządzenia nr 9 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 8 stycznia 2003 r.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
24/2003 06 lutego 2003 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia ceny
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym.
25/2003 12 lutego 2003 r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 7 im. Józefa Wybickiego w Bartoszycach.
26/2003 13 lutego 2003 r. Upoważnienia p. Haliny Stankiewicz do podpisywania dokumentów.
27/2003 20 lutego 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
28/2003 28 lutego 2003 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej położonej w Bartoszycach.
29/2003 28 lutego 2003 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej położonej w Bartoszycach.
30/2003 28 lutego 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
31/2003 28 lutego 2003 r. Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
32/2003  06 marca 2003 r. Powołania komisji przetargowej.
33/2003 06 marca 2003 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
przy ul. Prusa nr 4 w Bartoszycach.
34/2003 10 marca 2003 r. Ustalenia:
- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie,
- maksymalnej kwoty dofinansowania.
35/2003 10 marca 2003 r. Powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatana dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 7 oraz ustalenia regulaminu pracy komisji.
36/2003 11 marca 2003 r. Przeznaczenia do sprzedaży na współwłasność w trybie bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowych współużytkowników wieczystych nieruchomości położonej
przy ul. Kętrzynskiej 10-12 w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży.
 37/2003 14 marca 2003 r. Powołania komisji przetargowej, ustalenia formy
przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu.
 38/2003 20 marca 2003 r. Przeznaczenia terenu dzierżawy na okres sześciu lat na cele przemysłowo-składowe.
 39/2003 25 marca 2003 r. Zmiany w budżecie.
40/2003 26 marca 2003 r. Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 7 im. Józefa Wybickiego w Bartoszycach.
41/2003 26 marca 2003 r. Powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
42/2003 26 marca 2003 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonych przy ul. Struga w Bartoszycach.
43/2003 26 marca 2003 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej lokalu
użytkowego oraz ustalenia ceny nieruchomości lokalowej.
44/2003 31 marca 2003 r. Przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym oraz
ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
45/2003 31 marca 2003 r. Ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej
pierwszej opłaty z tytułu oddania działki w użytkowanie wieczyste.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
46/2003 04 kwietnia 2003 r. Powołania komisji oraz ustalenia regulaminu
przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
47/2003 09 kwietnia 2003 r. Czynszu za lokale mieszkalne.
48/2003 09 kwietnia 2003 r. Zmiany w budżecie.
49/2003 09 kwietnia 2003 r. Wykonania uchwały Nr 25/V/2003 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 lutego 2003 r.
50/2003 09 kwietnia 2003 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej położonej w Bartoszycach.
51/2003 09 kwietnia 2003 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej położonej w Bartoszycach.
52/2003 09 kwietnia 2003 r. Przeznaczenia do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości położonych przy
ul. Warmińskiej w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży.
53/2003 10 kwietnia 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
54/2003 17 kwietnia 2003 r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Pułku Artylerii Lekkiej w Bartoszycach.
55/2003 17 kwietnia 2003 r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3 im.Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach.
56/2003 23 kwietnia 2003 r. Organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas
zagrożenia bezpieczeńsytwa państwa i wojny.
57/2003 23 kwietnia 2003 r. Powołania imiennej obsady stałego dyżuru w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
58/2003 28 kwietnia 2003 r. Ustalenia Regulaminu Organizacyjnego na czas wojny.
59/2003 28 kwietnia 2003 r. Zmiany w budżecie.
60/2003 29 kwietnia 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
61/2003 09 maja 2003 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny
nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego w Bartoszycach.
62/2003 12 maja 2003 r. Powołania komisji przetargowej.
63/2003 19 maja 2003 r. Powołania obwodowych komisji ds. referendum.
64/2003 20 maja 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
65/2003 20 maja 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
66/2003 22 maja 2003 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej położonej w Bartoszycach.
67/2003 22 maja 2003 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, ustalenia ceny
oraz stawek procentowych pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchmości gruntowej położonej przy Pl. Grunwaldzkim w Bartoszycach.
68/2003 26 maja 2003 r. Zmiany w budżecie.
69/2003 27 maja 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
70/2003 04 czerwca 2003 r. Przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz ustalenia warunków zamiany.
71/2003 04 czerwca 2003 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym,
ustalenia ceny oraz wysokości I opłaty z tytułu oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Bartoszycach.
72/2003 04 czerwca 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
73/2003 04 czerwca 2003 r. Zmiany w budżecie.
74/2003 10 czerwca 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
75/2003 10 czerwca 2003 r. Tworzenia Miejskiego Centrum Reagowania.
76/2003 10 czerwca 2003 r. Powołania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego
oraz funkcjonowania Miejskiego Centrum Reagowania.
77/2003 10 czerwca 2003 r. Powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
78/2003 11 czerwca 2003 r. Powołania komisji przetargowej.
79/2003 13 czerwca 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
80/2003 18 czerwca 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
81/2003 18 czerwca 2003 r. Wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
82/2003 20 czerwca 2003 r. Powołania komisji przetargowej.
83/2003 26 czerwca 2003 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonej przy ul. Bema w Bartoszycach.
84/2003 26 czerwca 2003 r. Zmiany w budżecie.
85/2003 27 czerwca 2003 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości lokalowej
oraz ustalenia ceny,stawki procentowej pierwszej opłaty i opłat rocznych
za oddanie części działki we współużytkowanie wieczyste.
86/2003 27 czerwca 2003 r. Powołania Zespołu ds. Ochrony Przyrody.
87/2003 27 czerwca 2003 r. Nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce. 
88/2003 27 czerwca 2003 r. Powołania komisji przetargowej i ustalenia formy przetargu. 
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
89/2003 04 lipca 2003 r. Przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowych na rzecz
Gminy Miejskiej Bartoszyce, będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym
PKP S.A. w Olsztynie w zamian za bieżące zaległości podatkowe z tytułu podatku od
nieruchomości, stanowiącego dochód Gminy Miejskiej Bartoszyce. 
90/2003 09 lipca 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym. 
91/2003 09 lipca 2003 r. Powołania Zespołu ds. Biuletynu Informacji Publicznej. 
92/2003 10 lipca 2003 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach. 
93/2003 10 lipca 2003 r. Przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz ustalenia warunków zamiany. 
94/2003 11 lipca 2003 r. Nabycia do zasobów mienia komunalnego w drodze komunalizacji
nieruchomości gruntowychpołożonych w obrębie Nr 8 w Bartoszycach
będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Bartoszyce. 
95/2003 16 lipca 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
96a/2003 17 lipca 2003 r. Odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. "Cowik".
96b/2003 17 lipca 2003 r. Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. "Cowik".
97/2003 17 lipca 2003 r. Powołania członków Rady Nadzorczej
Spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
98/2003 17 lipca 2003 r. Powołania komisji przetargowej.
99/2003 24 lipca 2003 r. Zmiany w budżecie.
100/2003 28 lipca 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
101/2003 28 lipca 2003 r. Sprawie powołania komisji przetargowej.
102/2003 30 lipca 2003 r. Sprawie powołania komisji przetargowej.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
103/2003 01 sierpnia 2003 r. Przyjęcia założeń do projektu budżetu Miasta na 2004 r.
104/2003 11 sierpnia 2003 r. Powołania komisji przetargowej, ustalenia formy przetargów
oraz zatwierdzenia regulaminów przetargów.
105/2003 18 sierpnia 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
106/2003 18 sierpnia 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
107/2003 18 sierpnia 2003 r. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
108/2003 18 sierpnia 2003 r. Powołania komisji przetargowej.
109/2003 22 sierpnia 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
110/2003 25 sierpnia 2003 r. Przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2003 r.
111/2003 26 sierpnia 2003 r. Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
i wystawiania tytułów wykonawczych.
112/2003 29 sierpnia 2003 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
113/2003 01 września 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
114/2003 03 września 2003 r. Powołania komisji przetargowej.
115/2003 03 września 2003 r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bartoszycach.
116/2003 11 września 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
117/2003 12 września 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
118/2003 26 września 2003 r. Zmiany budżetu.
119/2003 30 września 2003 r. Powołania komisji przetargowej.
120/2003 30 września 2003 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz
ustalenia cen nieruchomości położonych przy
ul. Poprzecznej w Bartoszycach (os. Międzytorze).
121/2003 30 września 2003 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia
ceny nieruchomości poł. przy ul. Kopernika w Bartoszycach.
122/2003 30 września 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
123/2003 02 października 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
124/2003 06 października 2003 r. Powołania komisji przetargowej.
125/2003 14 października 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
126/2003 17 października 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
127/2003 22 października 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
128/2003 22 października 2003 r. Wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
129/2003 22 października 2003 r. Ustalenia cen wywoławczych do II przetargu na sprzedaż działek
położonych przy ul. Bema w Bartoszycach.
130/2003 22 października 2003 r. Ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na oddanie w uzytkowanie wieczyste
działki położonej przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Bartoszycach.
131/2003 22 października 2003 r. Zmiany w budżecie.
132/2003 22 października 2003 r. Przydziału środków czystości oraz zapewnienia napojów.
133/2003 22 października 2003 r. Wypłaty ekwiwalentu za środki ochrony indywidualnej oraz za odzież i obuwie robocze.
134/2003 30 października 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
135/2003 31 października 2003 r. Przekazania w zarządzanie Spółce z o.o. "LOKUM" dwóch lokali
mieszkalnych w budynku przy ul. Słowackiego w Bartoszycach
stanowiącym własność gminy miejskiej Bartoszyce.
136/2003 31 października 2003 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
137/2003 03 listopada 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
138/2003 06 listopada 2003 r. Upoważnienia do zmian w budżecie jednostki.
139/2003 06 listopada 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
140/2003 07 listopada 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
141/2003 12 listopada 2003 r. Powołania zespołu ds. opracowania programu pt. "Wyrównywanie
szans życiowych osób niepełnosprawnych zamieszkałych
na terenie miasta Bartoszyce na lata 2004-2007".
142/2003 13 listopada 2003 r. Upoważnienia pracowników Urzędu Miasta do podpisywania dokumentów.
143/2003 13 listopada 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
144/2003 17 listopada 2003 r. Przeznaczenia terenu do dzierżawy na okres pięciu lat, na cele przemysłowo-składowe. 
145/2003 17 listopada 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
146/2003 18 listopada 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
147/2003 19 listopada 2003 r. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
148/2003 19 listopada 2003 r. Zmiany w budżecie.
149/2003 19 listopada 2003 r. niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach. 
150/2003 21 listopada 2003 r. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu
Admninistracyjnemu Oświaty w Bartoszycach.
151/2003 21 listopada 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
152/2003 28 listopada 2003 r. Zmiany budżetu.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
153/2003 01 grudnia 2003 r. Powołania zespołu do opracowania regulaminu "strefy płatnego parkowania".
154/2003 01 grudnia 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
155/2003 01 grudnia 2003 r. Powołania komisji przetargowej.
156/2003 01 grudnia 2003 r. Upoważnienia pracowników Urzędu Miasta do podpisywania dokumentów.
157/2003 10 grudnia 2003 r. Powołania Zespołu ds. Biuletynu Informacji Publicznej.
158/2003 15 grudnia 2003 r. Projektu budżetu Miasta na 2004 r.
159/2003 15 grudnia 2003 r. Zmiany Zarządzenia Nr 87/2003 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 27.06.2003 r.
w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
160/2003 15 grudnia 2003 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach.
161/2003 15 grudnia 2003 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach.
162/2003 15 grudnia 2003 r. Powołania komisji stypendialnej.
163/2003 16 grudnia 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
164/2003 22 grudnia 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
165/2003 22 grudnia 2003 r. Zmiany budżetu.
166/2003 23 grudnia 2003 r. Ustalenia planu finansowego Zespołu Administracyjnego Oświaty.
167/2003 23 grudnia 2003 r. Powołania komisji ds. rozpatrzenia ofert na zakup samochodu.
168/2003 30 grudnia 2003 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
169/2003 31 grudnia 2003 r. Zmiany w budżecie.
170/2003 31 grudnia 2003 r. powołania komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji kasy urzędu Miasta.   
 
« powrót do poprzedniej strony