ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza z 2004 roku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Zarządzenia z:
 
 
>
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2004 02 stycznia 2004 r. Określenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
2/2004 02 stycznia 2004 r. Powołania Zespołu ds. Ochrony Środowiska.
3/2004 02 stycznia 2004 r. Przyjęcia instrukcji obsługi kasowej Urzędu Miasta Bartoszyce.
4/2004 02 stycznia 2004 r. Ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
5/2004 02 stycznia 2004 r.
Określenia  zasad nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod
względem legalności, gospodarności, celowości w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
6/2004 02 stycznia 2004 r. Przyjęcia instrukcji inwentaryzacji.
7/2004 07 stycznia 2004 r. Upoważnienia pracowników socjalnych do przeprowadzania wywiadów
środowiskowych u osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy.
8/2004 09 stycznia 2004 r. Ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
9/2004 12 stycznia 2004 r. Przyjęcia Regulaminu Użytkowania Programów
Komputerowych w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
10/2004 13 stycznia 2004 r. Przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej
przy ul. przemysłowej w Bartoszycach na rzecz gminy miejskiej Bartoszyce.
11/2004 13 stycznia 2004 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej położonej w Bartoszycach.
12//2004 13 stycznia 2004 r. Ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż działki
położonej przy ul. Kopernika w Bartoszycach.
13/2004 13 stycznia 2004 r. Ustalenia cen wywoławczych do II przetargu na sprzedaż działek
położonychprzy ul. Poprzecznej w Bartoszycach (os. Międzytorze).
14/2004 13 stycznia 2004 r. Powołania komisji przetargowej, ustalenia formy przetargów
oraz zatwierdzenia regulaminów przetargów.
15/2004 15 stycznia 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
16/2004 16 stycznia 2004 r. Powołania Zespołu ds. Zarządzania Jakością.
17/2004 20 stycznia 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
18/2004 20 stycznia 2004 r. Zmiany projektu budżetu miasta Bartoszyce na 2004 r.
19/2004 28 stycznia 2004 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach.
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
20/2004 10 lutego 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
21/2004 06 lutego 2004 r. Zmiany Załącznika Nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bartoszyce.
22/2004 06 lutego 2004 r. Zmiany Załącznika Nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bartoszyce.
23/2004 13 lutego 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
24/2004 17 lutego 2004 r. Przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz ustalenia warunków zamiany.
25/2004 17 lutego 2004 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonych przy ulicy Bema w Bartoszycach.
26/2004 19 lutego 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
27/2004 20 lutego 2004 r. Ustalenia cen wywoławczych do III przetargu na sprzedaż działek
położonych przy ul. Poprzecznej w Bartoszycach (os. Międzytorze).
28/2004 20 lutego 2004 r. Powołania komisji przetargowej, ustalenia formy
przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu.
29/2004 20 lutego 2004 r. Nabycia do zasobów mienia komunalnego w drodze komunalizacji
nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa.
30/2004 20 lutego 2004 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny
nieruchomości położonych przy ulicy Starzyńskiego w Bartoszycach.
31/2004 20 lutego 2004 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia ceny
nieruchomości położonych przy ulicy Mazurskiej w Bartoszycach.
32/2004 20 lutego 2004 r. Powołania komisji ds. przeglądu technicznego budynku Bramy Lidzbarskiej.
33/2004 25 lutego 2004 r. Reorganizacji Urzędu Miasta.
34/2004 26 lutego 2004 r. Powołania komisji przetargowej.
35/2004 26 lutego 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
36/2004 04 marca 2004 r. Upoważnienia do podpisywania postanowień
o przekazaniu podania do właściwego organu.   
37/2004 05 marca 2004 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej położonej w Bartoszycach.
38/2004 05 marca 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
39/2004 09 marca 2004 r. Zmiany Zarządzenia Nr 87/2003 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 27.06.2003 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
40/2004 16 marca 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
41/2004 17 marca 2004 r. Zmiany budżetu.
42/2004 18 marca 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
43/2004 24 marca 2004 r. Zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bartoszyce.
44/2004 30 marca 2004 r. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych.
45/2004 30 marca 2004 r. Zmiany budżetu.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
46/2004 02 kwietnia 2004 r. Powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia
w budynku administracyjnym Urzędu Miasta Bartoszyce.
47/2004 02 kwietnia 2004 r. Powołania komisji przetargowej, ustalenia formy
przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu.
48/2004 08 kwietnia 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
49/2004 16 kwietnia 2004 r. Upoważnienia do podpisywania pism i decyzji
wydawanych w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
50/2004 16 kwietnia 2004 r. Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane
dofinansowanie, maksymalnej kwoty dofinansowania.
51/2004 20 kwietnia 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
52/2004 23 kwietnia 2004 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości lokalowej
oraz ustalenia ceny, stawki procentowej pierwszej opłaty i opłat
rocznych za oddanie części działki we współużytkowanie wieczyste.
53/2004 27 kwietnia 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
54/2004 27 kwietnia 2004 r. Przeznaczenia do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości położonej
przy ul. Kajki 2 w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży.
55/2004 27 kwietnia 2004 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz ustalenia warunków zamiany.
56/2004 28 kwietnia 2004 r. Nabycia do zasobów mienia komunalnego w drodze komunalizacji
nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa.
57/2004 29 kwietnia 2004 r. Zmiany budżetu.
58/2004 30 kwietnia 2004 r. Powołania komisji przetargowej.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
59/2004 04 maja 2004 r. Upoważnienia Dyrektora oraz Z-cy  MOPS do wydawania decyzji administracyjnych.
60/2004 05 maja 2004 r. Powołania komisji ds. wycinki drzew.
61/2004 05 maja 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
62/2004 06 maja 2004 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonej przy ul. Asnyka w Bartoszycach.
63/2004 07 maja 2004 r. Przekazania magazynów przy ul. Pieniężnego
w Bartoszycach do bezpłatnego korzystania.
64/2004 19 maja 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
65/2004 19 maja 2004 r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach.
66/2004 21 maja 2004 r. Powołania obwodowych komisji ds. wyborów do Parlamentu Europejskiego.
67/2004 24 maja 2004 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny
nieruchomości położonej przy ul. Turkowskiego w Bartoszycach.
68/2004 24 maja 2004 r. Ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej
pierwszej opłaty z tytułu oddania działki w użytkowanie wieczyste.
69/2004 25 maja 2004 r. Zmiany w budżecie.
70/2004 31 maja 2004 r. Powołania komisji przetargowej.
71/2004 31 maja 2004 r. Powołania komisji przetargowej.
72/2004 31 maja 2004 r. Rozwiązania umów o oddanie terenów w użytkowanie wieczyste.
73/2004 31 maja 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
74/2004 01 czerwca 2004 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10-ciu lat w drodze przetargu
nieruchomości położonej przy ul. Leśnej w Bartoszycach z przeznaczeniem
pod tymczasową zabudowę pawilonem handlowym oraz ustalenia
stawki czynszu dzierżawnego.
75/2004 01 czerwca 2004 r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach.
76/2004 07 czerwca 2004 r. Powołania komisji przetargowej.
77/2004 09 czerwca 2004 r. Powołania komisji przetargowej.
78/2004 15 czerwca 2004 r. Sprawie powołania Zespołu Programowego do określenia głównych obszarów
,,Gminnej strategii integracji i polityki społecznej do 2015 roku" oraz
opracowania diagnozy i analizy w głównych obszarach strategii.
79/2004 15 czerwca 2004 r. Przekazania środka trwałego do Zakładu Usług Komunalnych.
80/2004 16 czerwca 2004 r. Ustalenia opłat za wynajem opłat eksportacyjnych  Domu
Przedpogrzebowego Cmentarza Komunalnego w Bartoszycach.
81/2004 16 czerwca 2004 r. Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Wodociągowo-Ciepłowniczej
Spółki z o.o. ,,COWIK" w Bartoszycach.
82/2004 16 czerwca 2004 r. Wniesienia  wkładu niepieniężnego (aportu) do
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bartoszycach.
83/2004 21 czerwca 2004 r. Powołania komisji przetargowej.
84/2004 21 czerwca 2004 r. Powołania komisji przetargowej.
85/2004 30 czerwca 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
86/2004 30 czerwca 2004 r. Zmiany budżetu.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
87/2004 02 lipca 2004 r. Powołania komisji przetargowej.
88/2004 07 lipca 2004 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny
nieruchomości położonej przy ul. Starzyńskiego w Bartoszycach.
89/2004 08 lipca 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
90/2004 08 lipca 2004 r. Niewykonania prawa pierwokupu  nieruchomości gruntowej położonej  w Bartoszycach.
91/2004   Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
92/2004 12 lipca 2004 r. Zmiany budżetu.
93/2004 16 lipca 2004 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz ustalenia warunków zamiany.
94/2004 16 lipca 2004 r. Powołania komisji przetargowej.
95/2004 23 lipca 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
96/2004 28 lipca 2004 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń
w budynku przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach.
97/2004 30 lipca 2004 r. Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
98/2004 30 lipca 2004 r. Przekazania do bezpłatnego używania garażu w budynku
gospodarczym przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach.
99/2004 30 lipca 2004 r. Zmiany budżetu.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
100/2004 12 sierpnia 2004 r. Powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę.
101/2004 12 sierpnia 2004 r. Powołania komisji przetargowej.
102/2004 12 sierpnia 2004 r. Rozwiązania umów o oddanie terenów w użytkowanie wieczyste.
103/2004 12 sierpnia 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
104/2004 12 sierpnia 2004 r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.
105/2004 20 sierpnia 2004 r. Przekazania majątku dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.
106/2004 23 sierpnia 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
107/2004 23 sierpnia 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
108/2004 31 sierpnia 2004 r. Powierzenia stanowiska dyrektora Integracyjnego
Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach.
109/2004 31 sierpnia 2004 r. Zmiany budżetu.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
110/2004 01 września 2004 r. Upoważnienia do podpisywania postanowień o
przekazaniu podania do właściwego organu.
111/2004 01 września 2004 r. Ustalenia normy zużycia paliwa i oleju dla środka transportowego,
samochód dostawczy typu Fiat Doblo Cargo.
112/2004 03 września 2004 r. Powołania komisji przetargowej, ustalenia formy przetargu
oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu.
113/2004 07 września 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
114/2004 07 września 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
115/2004 09 września 2004 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowych położonych w Bartoszycach.
116/2004 09 września 2004 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia cen nieruchomości
położonych przy ul. Topolowej w Bartoszycach (os. Międzytorze).
117/2004 14 września 2004 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonej przy ul. Starzyńskiego w Bartoszycach.
118/2004 15 września 2004 r. Powołania komisji ds. opiniowania wniosków
na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach.
119/2004 20 września 2004 r. Powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.
120/2004 21 września 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
121/2004 28 września 2004 r. Powołania komisji przetargowej.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
122/2004 13 października 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
123/2004 14 października 2004 r. Planów pracy i sprawozdań z ich realizacji wydziałów i zespołów wyodrębnionych
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Bartoszyce.
124/2004 14 października 2004 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości
lokalowych, położonych w Bartoszycach, przy Pl. Konstytucji 3 Maja Nr 18.
125/2004 21 października 2004 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej położonej w Bartoszycach. 
126/2004 21 października 2004 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonej przy ul. Warmińskiej w Bartoszycach.
127/2004 22 października 2004 r. Ogłoszenia  o przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania
komisji przetargowej, zatwierdzenia regulaminu przetargu.
128/2004 27 października 2004 r. Powołania Zespołu ds. przeprowadzenia korekt w "Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Bartoszyce na lata 2004 - 2010".
129/2004 29 października 2004 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
130/2004 02 listopada 2004 r. Udzielenia pełnomocnictwa.
131/2004 09 listopada 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
132/2004 15 listopada 2004 r. Projektu budżetu na 2005 r.
133/2004 17 listopada 2004 r. Powołania komisji inwentaryzacyjnej.
134/2004 17 listopada 2004 r. Zasad wypłacania świadczeń związanych z zakupem okuklarów korygujacych
dla osób zatrudnionych w Urzedzie Miasta na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe.
135/2004 23 listopada 2004 r. Upoważnienia Dyrektora MOPS w Bartoszycach do wydawania
decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.
136/2004 24 listopada 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym.
137/2004 24 listopada 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
138/2004 25 listopada 2004 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu,
ustalenia ceny oraz stawek procentowych pierwszej opłaty i opłat
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
położonej przy Pl. Grunwaldzkim w Bartoszycach.
139/2004 29 listopada 2004 r. Zmiany  budżetu.
140/2004 29 listopada 2004 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
gruntowej położonej w Bartoszycach.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
141/2004 01 grudnia 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
142/2004 01 grudnia 2004 r. Ogłoszenia przetargu, ustaleniu formy przetargu i powołania komisji.
143/2004 06 grudnia 2004 r. Norm przydziału i prania odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia roboczego.
144/2004 06 grudnia 2004 r. Norm przydziału środków czystości oraz profilaktycznych posiłków i napojów.
145/2004 06 grudnia 2004 r. Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Bartoszycach.
146/2004 13 grudnia 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
147/2004 13 grudnia 2004 r. Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
148/2004 17 grudnia 2004 r. Powołania Zespołu ds. przeprowadzenia kontroli realizacji
zamówień publicznych w Spółce z o.o. LOKUM.
149/2004 20 grudnia 2004 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
części działki Nr 233/7 położonej przy ul. Wyszyńskiego z przeznaczeniem
pod zabudowę zespołu 6 boksów garażowych na samochody osobowe.
150/2004 20 grudnia 2004 r. Powołania komisji ds. utworzenia Celowego Związku Gmin pod
roboczą nazwą "Eko-Bart" oraz opracowanie projektu Statutu Związku.
151/2004 28 grudnia 2004 r. Powołania komisji przetargowej.
152/2004 30 grudnia 2004 r. Zmiany Zarządzenia Nr 97/2004 Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
153/2004 31 grudnia 2004 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
154/2004 31 grudnia 2004 r. Zmiany w budżecie.
155/2004 31 grudnia 2004 r. Powołania komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Miasta.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Orpik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-16 12:45:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-18 14:06:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-01 10:26:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3464 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »