ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza z 2006 roku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Zarządzenia z:
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2006 11 stycznia 2006 r. Wykonania prawa pierwokupu prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach.
2/2006 13 stycznia 2006 r. Powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
3/2006 13 stycznia 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
4/2006 16 stycznia 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
5/2006 16 stycznia 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
6/2006 16 stycznia 2006 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia cen
nieruchomości położonych przy ul. Dębowej w Bartoszycach (os. Międzytorze).
7/2006 18 stycznia 2006 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz
ustalenia cen nieruchomości położonych przy ul. Kopernika w Bartoszycach.
8/2006 18 stycznia 2006 r. Powołania i odwołania  członka Rady Nadzoreczej Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Bartoszycach.
9/2006 18 stycznia 2006 r. Przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy dla pracowników Urzędu Miasta w Bartoszycach.
10/2006 23 stycznia 2006 r. Realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz szkolenia obronnego w 2006 r.
11/2006 23 stycznia 2006 r. Wprowadzenia Polityki Jakości w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
12/2006 24 stycznia 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
13/2006 24 stycznia 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
14/2006 26 stycznia 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
15/2006 01 lutego 2006 r. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli planów OC w instytucjach, u przedsiębiorców
i innych jednostkach organizacyjnych działających na terenie miasta Bartoszyce.
16/2006 06 lutego 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
17/2006 17 lutego 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
18/2006 23 lutego 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
19/2006 28 lutego 2006 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
20/2006 02 marca 2006 r. Powołania Komisji do zbadania składowiska ziemii
i gruzu przy ulicy Gdańskiej w Bartoszycach.
21/2006 02 marca 2006 r. Powołania Komisji do przeprowadzenia analizy stanu
technicznego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach.
22/2006 06 marca 2006 r. Ogłoszenia przetargu na zbycie działek położonych na osiedlu "Międzytorze".
23/2006 06 marca 2006 r. Ogłoszenia przetargu na zbycie działek położonych
przy ul. Kopernika i ul. Mazurskiej w Bartoszycach.
24/2006 09 marca 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
25/2006 13 marca 2006 r. Przygotowania dokumentacji przetargowej.
26/2006 13 marca 2006 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonej przy ulicy starzyńskiego w Bartoszycach.
27/2006 13 marca 2006 r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bartoszyce w 2005 r.
28/2006 23 marca 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
29/2006 23 marca 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
30/2006 29 marca 2006 r. Zmiany zarządzenia  Nr 9/2004 Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 12.01.2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Użytkowania
programów komputerowych w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
31/2006 31 marca 2006 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
32/2006 04 kwietnia 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
33/2006 06 kwietnia 2006 r. Ustalenia Regulaminu Użytkowania Cmentarzu Komunalnych w Bartoszycach.
34/2006 07 kwietnia 2006 r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.
35/2006 10 kwietnia 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
36/2006 19 kwietnia 2006 r. Przekazania uprawnień  do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
37/2006 19 kwietnia 2006 r. Zmiany w budżecie.
38/2006 20 kwietnia 2006 r. Ustalenia: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które jest
przyznawane dofinansowanie, maksymalnej kwoty dofinansowania.
39/2006 27 kwietnia 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
40/2006 29 kwietnia 2006 r. Unieważnienia Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 37/2006 z dnia 19 kwietnia2006 r.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
41/2006 04 maja 2006 r. Powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
42/2006 05 maja 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
43/2006 05 maja 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
44/2006 09 maja 2006 r. Zmiany w budżecie.
45/2006 11 maja 2006 r. Przyjęcia Regulaminu Użytkowania Programów
Komputerowych w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
46/2006 12 maja 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
47/2006 15 maja 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
48/2006 15 maja 2006 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej,ustalenia cen do przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu
przetargu na zbycie działek na os. Międzytorze w Bartoszycach.
49/2006 19 maja 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
50/2006 29 maja 2006 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
51/2006 01 czerwca 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
52/2006 05 czerwca 2006 r. Unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół z ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.
53/2006 05 czerwca 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
54/2006 12 czerwca 2006 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10-ciu lat w trybie bezprzetargowym,
nieruchomości położonej przy ul. Popiełuszki w Bartoszycach z przeznaczeniem
pod parking dla mieszkańców budynku mieszkalnego projektowanego
przy ul. Chilmanowicza oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
55/2006 13 czerwca 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego  w trybie bezprzetargowym.
56/2006 23 czerwca 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
57/2006 28 czerwca 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
58/2006 30 czerwca 2006 r. Zmiany w budżecie.
59/2006 30 czerwca 2006 r. Przeznaczenia do oddania  w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz
ustalenia cen nieruchomości położonych w Bartoszycach na os. Międzytorze.
60/2006 30 czerwca 2006 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz
ustalenia ceny nieruchomości połozonej przy ul. Warmińskiej w Bartoszycach.
61/2006 30 czerwca 2006 r. Przeznaczenia do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym
na rzecz dotychczasowego uzytkownika wieczystego nieruchomości położonej
przy ul. Kętrzyńskiej 16A w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży.
62/2006 30 czerwca 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
63/2006 11 lipca 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
64/2006 11 lipca 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
65/2006 11 lipca 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
66/2006 17 lipca 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
67/2006 17 lipca 2006 r. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budźetu Miasta Bartoszyce.
68/2006 18 lipca 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
69/2006 19 lipca 2006 r. Rozwiązania umów o oddanie terenów w użytkowanie wieczyste.
70/2006 24 lipca 2006 r. Odwołania członków Rady Nadzorczej spółki z o.o. COWIK w Bartoszycach.
71/2006 24 lipca 2006 r. Powołania członków Rady Nadzorczej spółki z o.o. COWIK w Bartoszycach.
72/2006 25 lipca 2006 r. Powołania imiennej  obsady służby "Stałego dyżuru" w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
73/2006 25 lipca 2006 r. Organizacji służby "Stałego dyżuru" na czas zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i wojny na terenie miasta Bartoszyce.
74/2006 25 lipca 2006 r. Organizacja służby "Stałego dyżuru" na czas zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i wojny w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
75/2006 25 lipca 2006 r. Upoważnienia Urszuli Sobczak do podpisywania dokumentów.
76/2006 30 lipca 2006 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
77/2006 08 sierpnia 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
78/2006 09 sierpnia 2006 r. Wymagań, jekie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
79/2006 11 sierpnia 2006 r.
Powołania komisji konkursowej przeprowadzającej nabór na wolne
stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego Urzędu Miasta Bartoszyce.
80/2006 16 sierpnia 2006 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej, ustalenia ceny do przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu
przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Kopernika w Bartoszycach.
81/2006 16 sierpnia 2006 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej, ustalenia ceny do przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu
przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Warmińskiej w Bartoszycach.
82/2006 16 sierpnia 2006 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej, ustalenia cen do przetargu oraz zatwierdzenia regulaminu
przetargu na zbycie działek na os. Międzytorze w Bartoszycach.
83/2006 17 sierpnia 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
84/2006 18 sierpnia 2006 r. Ustalenia miesięcznej bazowej stawki czynszu dla lokali mieszkalnych.
85/2006 22 sierpnia 2006 r. Nabycia do zasobów mienia komunalnego w drodze komunalizacji
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.
86/2006 25 sierpnia 2006 r. Zmiany w budżecie.
86A/2006 29 sierpnia 2006 r. Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu
Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.
87/2006 30 sierpnia 2006 r. Przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
88/2006 01 września 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
88A/2006 04 września 2006 r. Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół
z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.
89/2006 11 września 2006 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego części działki Nr 2/75 położonej przy ul. Poniatowskiego
z przeznaczeniem pod zabudowę garażem na samochód osobowy.
90/2006 11 września 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
91/2006 12 września 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
92/2006 20 września 2006 r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania.
93/2006 20 września 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
94/2006 25 września 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
95/2006 25 września 2006 r. Przyjęcia założeń budżetu miasta na 2007 r.
96/2006 26 września 2006 r. Bilansu skonsolidowanego.
97/2006 27 września 2006 r. Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki z o.o. COWIK w Bartoszycach.
98/2006 27 września 2006 r. Powołania członka Rady Nadzorczej Spółki z o.o. COWIK w Bartoszycach.
99/2006 29 września 2006 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej
oraz ustalenia ceny nieruchomości.
100/2006 29 września 2006 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
101/2006 04 października 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
102/2006 05 października 2006 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach.
103/2006 05 października 2006 r. Przeznaczenia do oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze przetargu
oraz ustalenia cen nieruchomości połozonych przy ul. bema w Bartoszycach.
104/2006 09 października 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
105/2006 09 października 2006 r. Powołania Rady Gospodarczej.
106/2006 16 października 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
107/2006 19 października 2006 r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.
108/2006 24 października 2006 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na oddanie w dzierżawę działki
połozonej przy ul. Poniatowskiego, przeznaczonej pod budowę boksu garażowego.
109/2006 24 października 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
110/2006 27 października 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
111/2006 31 października 2006 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
112/2006 02 listopada 2006 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zakole w Bartoszycach.
113/2006 02 listopada 2006 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej połozonej przy ul. Zakole w Bartoszycach.
114/2006 02 listopada 2006 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zakole w Bartoszycach.
115/2006 02 listopada 2006 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zakole w Bartoszycach.
116/2006 02 listopada 2006 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zakole w Bartoszycach.
117/2006 02 listopada 2006 r. Norm przydziału oraz prania środków ochrony indywidualnej, odzieży obuwia roboczego
oraz norm przydziału środków czystości i profilaktycznych posiłków i napojów.
118/2006 03 listopada 2006 r. Przeznaczenia do oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz
ustalenia cen nieruchomości połozonych w Bartoszycach na os. Międzytorze.
119/2006 03 listopada 2006 r. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych.
120/2006 03 listopada 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
121/2006 08 listopada 2006 r. Zamiany zarządzenia Nr 87/2003 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 27.06.2006 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
122/2006 09 listopada 2006 r. Powołania komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursu
na stanowisko referenta w Gminnym Centrum Informacji.
123/2006 14 listopada 2006 r. Projektu budżetu na rok 2007.
124/2006 14 listopada 2006 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonej przy ul. Bema w Bartoszycach.
125/2006 15 listopada 2006 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
cen nieruchomości przy ul. Brzozowej w Bartoszycach.
126/2006 17 listopada 2006 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości położonych przy ul.Bema w Bartoszycach.
127/2006 21 listopada 2006 r. Zasad wypłacania świadczeń związanych z zakupem okularów
korygujących dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Bartoszyce
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
128/2006 22 listopada 2006 r. Powołania komisji inwentaryzacyjnej.
129/2006 29 listopada 2006 r.
Przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym oraz
ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
130/2006 30 listopada 2006 r. Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z
Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.
131/2006 30 listopada 2006 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
132/2006 07 grudnia 2006 r. Powołania komisji konkursowej przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko
urzędnicze referenta w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Bartoszyce.
133/2006 11 grudnia 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
134/2006 13 grudnia 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
135/2006 15 grudnia 2006 r. Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu w magazynach OC.
136/2006 20 grudnia 2006 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości położonych przy ul. Akacjowej i Dębowej w Bartoszycach.
137/2006 20 grudnia 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
138/2006 20 grudnia 2006 r. Powołania komisji przetargowej.
139/2006 21 grudnia 2006 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
140/2006 21 grudnia 2006 r. Nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Bartoszyce prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej w zamian za zaległości podatkowe z tytułu
podatku od nieruchomości, stanowiącego dochód Gminy Miejskiej Bartoszyce.
141/2006 27 grudnia 2006 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonych przy ul. Bema w Bartoszycach.
142/2006 27 grudnia 2006 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż
nieruchomości położonej przy ul. Bema w Bartoszycach.
143/2006 29 grudnia 2006 r. Odwołania zastępcy burmistrza.
144/2006 29 grudnia 2006 r. Powołania zastępcy burmistrza.
145/2006 29 grudnia 2006 r. Zmiany w budżecie.
146/2006 29 grudnia 2006 r. Zmiany w budżecie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Orpik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-22 08:23:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-23 12:05:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02 13:37:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »