ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zespół Administracyjny Oświaty

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacje ogólne

Informacja ogłoszona dnia 2011-05-05 09:13:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nazwa: Zespół Administracyjny Oświaty
Dyrektor: Zdzisław Żytko
Dni i godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 700- 1500
Siedziba: Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach
                ul. Kętrzyńska 22 B
                11-200 Bartoszyce
Zakres spraw i zadań do realizacji:
Celem działania zespołu jest zapewnienie organizacyjnych warunków do pełnej realizacji zadań własnych miasta w zakresie oświaty poprzez:
 1. Prowadzenie spraw finansowych i płacowych szkół i przedszkoli,
 2. Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów i pracowników przedszkoli oraz dyrektorów szkół,
 3. Prowadzenie spraw związanych z remontami szkół i przedszkoli,
 4. Przekazywanie i rozliczanie dotacji przedszkola niepublicznego i żłobka,
 5. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku feryjnego uczniów,
 6. Organizowanie sportu międzyszkolnego,
 7. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
  zamieszkałym na terenie Bartoszyc,
 8. Obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 9. Prowadzenie zadań zleconych określonych w odrębnych przepisach,
 10. Kontrolę działalności szkół z wyłączeniem nadzoru pedagogicznego,
 11. Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje szkolne,
 12. Pozyskiwanie środków finansowych na sport szkolny i rekreację dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Ponadto na mocy udzielonego pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Administracyjnego Oświaty w Bartoszycach zespół wykonuje zadania w zakresie:
 1. Wykonywania zadań realizowanych przez Burmistrza określonych w ustawach o systemie oświaty oraz Karcie nauczyciela za wyjątkiem zadań wynikających z art. 36a, art. 38, art. 58 ust. 3, art. 82 i art. 85 ustawy o systemie oświaty oraz art. 9b, art. 9f, art. 26, art. 83 ustawy- Karty Nauczyciela.
 2. W stosunku do dyrektorów szkół i przedszkoli:
  1. Przedkładanie Burmistrzowi wniosków personalnych dotyczących dyrektorów.
  2. Przedstawianie Burmistrzowi opinii o kandydatach na stanowiska kierownicze.
  3. Przedkładanie Burmistrzowi wniosków w celu ustalenia wynagrodzeń dla dyrektorów.
  4. Załatwianie spraw związanych z odpowiedzialnością służbową dyrektorów szkół.
  5. Współdziałania z dyrektorami szkół w zakresie organizacji przeglądów technicznych.
  6. Podejmowanie decyzji w sprawach podróży służbowych, urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, bezpłatnych, szkoleniowych i dla poratowania zdrowia.
  7. Zatwierdzanie wykazów godzin ponadwymiarowych dyrektorów szkół.
  8. Przygotowania dokumentacji dotyczącej konkursu na kandydata na dyrektora oraz przewodniczenie powołanej przez Burmistrza komisji konkursowej.
  9. Wnioskowania do Burmistrza o przedłużenie kadencji dyrektora szkoły lub ogłoszenie konkursu.
 3. Zadań gminnych z zakresu oświaty, w szczególności:
  1. Reprezentowanie Burmistrza w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
  2. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
  3. Opracowywanie spraw zleconych przez Burmistrza.
  4. Organizowania kontroli merytorycznych i finansowych szkół i przedszkoli.
  5. Przygotowywania odpowiedzi do organów kontroli zewnętrznej i przedkładanie do akceptacji Burmistrzowi.
  6. Wnioskowania do Burmistrza w sprawach potrzeb materialnych środków finansowych na działalność merytoryczną szkół i przedszkoli.
  7. Opiniowania spraw wynikających z zadań Gminy jako organu prowadzącego.
  8. Podejmowanie decyzji dotyczących nauczania indywidualnego.
  9. Podejmowanie decyzji dotyczących organizacji dowożenia uczniów.
  10. Podejmowanie decyzji dotyczących realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  11. Przewodniczenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  12. Koordynowanie polityki kadrowej w tym opiniowanie zatrudnienia pracowników szkół i przedszkoli.
Telefon kontaktowy: (89) 762 98 60
Adres e-mail:
 
Z inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się przez adres mailowy kadry @zao.bartoszyce.pl, telefonicznie 89 7629862 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zdzisław Żytko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zdzisław Żytko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-05 08:59:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-05 09:13:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02 13:08:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony