ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komunikaty

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Porządek obrad LXIII sesji Rady Miasta Bartoszyce.

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-24 12:47:33 przez Karol Puszkiewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. /  z w o ł u j ę  LXIII  Sesję  Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad  LXII  Sesji Rady Miasta.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  • zmiany budżetu -  projekt 1/LXIII
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023 – 2036 – projekt 2/LXIII
  • przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bartoszyce do roku 2030” – projekt 3/LXIII
  • przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2023 „Teleopieka dla Seniora” – projekt 4/LXIII
  • zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie : podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania   nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup   posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w   szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – projekt 5/LXIII
  • zmiany uchwały nr III/14/2018 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w   sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku   albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 –   projekt 6/LXIII
  • zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych – projekt 7/LXIII
  • zmiany uchwały nr XII/84/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w  formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – projekt 8/LXIII
  • przejęcia przez Gminę Miejską Bartoszyce części zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta – projekt 9/LXIII
  • ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej   Bartoszyce – projekt 10/LXIII
  • zmieniająca uchwałę w sprawie : ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych –   projekt 11/LXIII
  • zmieniająca uchwałę w sprawie : ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych – projekt 12/LXIII
  • zmieniająca uchwałę w sprawie : „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na   terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce”- projekt 13/LXIII  
 6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.                     
 
LXIII sesja odbędzie się  31 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w sali 17 C Urzędu Miasta.
 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Dubicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-24 12:46:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-24 12:47:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-24 12:47:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony