ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2009

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
01/2009 07 stycznia 2009r. Dochodów i wydatków jednostek Samorządu Terytorialnego.
02/2009 07 stycznia 2009r. Wprowadzenia „Instrukcji przekazywania informacji publicznej przeznaczonej do opublikowania
w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce”.
03/2009 09 stycznia 2009r. Ustalenia norm zużycia paliwa i oleju dla środka transportowego, samochodu osobowy marki
Daewoo Lanos.
04/2009 15 stycznia 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkaniowych w trybie bezprzetargowym.
05/2009 21 stycznia 2009r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej wolności Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Akacjowej w Bartoszycach.
06/2009 21 stycznia 2009r. Przeznaczenie do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Gdańskiej
w Bartoszycach.
07/2009 21 stycznia 2009r. Wywieszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na czas
nieoznaczony i lokali socjalnych.
08/2009 23 stycznia 2009r. Realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz szkolenia obronnego w 2009r.
09/2009 23 stycznia 2009r. Upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach
do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych
od dłużników alimentacyjnych.
10/2009 23 stycznia 2009r. Powołania komisji konkursowej na kierownicze stanowisko urzędnicze, Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
11/2009 29 stycznia 2009r. Powołania komisji przetargowej.
12/2009 29 stycznia 2009r. Zmian w budżecie.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
13/2009 02 lutego 2009r. Powołania komisji przetargowej.
14/2009 17 lutego 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
15/2009 18 lutego 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
przy ul. Turkowskiego w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży.
16/2009 18 lutego 2009r. Powołania komisji ds. przyznania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych.
17/2009 27 lutego 2009r. Przyznania do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej
przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
18/2009 27 lutego 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej
przy ul. Wyszyńskiego w Bartoszycach.
19/2009 27 lutego 2009r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia cen
nieruchomości położonych na os. Międzytorze w Bartoszycach.
20/2009 27 lutego 2009r. Przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości lokalnej
położonej przy ul. Szewców 1/2 w Bartoszycach.
21/2009 27 lutego 2009r. Zmiany w budżecie.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
22/2009 02 marca 2009r. Powołania Pełnomocnika oraz Zespołu Zadaniowego do aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Bartoszycach na lata 2007 – 2013, przyjętego Uchwałą Nr XIV/2007
Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30.10.2007r.
23/2009 03 marca 2009r. Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Wodociagowo-ciepłowniczej Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością „COWIK” w Bartoszycach.
24/2009 03 marca 2009r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, terenu
przy ul. Gosiewskiego w Bartoszycach.
25/2009 03 marca 2009r. Wniesienie nieruchomości jako aportu do „Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki
z ograniczona odpowiedzialnością” z siedzibą w Bartoszycach.
26/2009 06 marca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
27/2009 06 marca 2009r. Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Bartoszycach.
28/2009 13 marca 2009r. Sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkowania
wieczystego, położonej przy ul. Bema 16A w Bartoszycach.
29/2009 13 marca 2009r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego, położonej przy ul. Kajki 5c w Bartoszycach.
30/2009 13 marca 2009r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego, położonej przy ul. Marksa 61 w Bartoszycach.
31/2009 16 marca 2009r. Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności
i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie, maksymalnej kwoty
dofinansowania.
32/2009 18 marca 2009r. Wykonania prawa odkupu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mazurskiej
w Bartoszycach.
33/2009 19 marca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkaniowych w trybie bezprzetargowych.
34/2009 19 marca 2009r. Przekazania w zarządzanie "LOKUM" Spółce z o.o., lokali mieszkalnych w budynkach
nr 4 i 10 w Pasławkach, których najemcą jest Gmina Miejska Bartoszyce
35/2009 19 marca 2009r.  
36/2009 23 marca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
37/2009 27 marca 2009r. Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bartoszycach
38/2009 27 marca 2009r. Powołania komisji przetargowej
39/2009 30 marca 2009r. Powołania komisji przetargowej
40/2009 30 marca 2009r. Powołania Komisji Egzaminacyjnej
41/2009 30 marca 2009r. Powołania Komisji Egzaminacyjnej
42/2009 30 marca 2009r. Zmiany w budżecie
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
43/2009 07 kwietnia 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości połozonej przy ul. Bema
w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży
44/2009 09 kwietnia 2009r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących
własność gminy miejskiej Bartoszyce, jako częsci przyległe do istniejących lokali gastronomicznych,
celem wykorzystania pod sezonowe "ogródki piwne"
45/2009 15 kwietnia 2009r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych
przy ul. Jaśminowej (os. Międzytorze) w Bartoszycach
46/2009 15 kwietnia 2009r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego w Bartoszycach
47/2009 15 kwietnia 2009r. Powołania komisji przetargowej
48/2009 15 kwietnia 2009r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach
49/2009 15 kwietnia 2009r. Ogłoszenie przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
na zbycie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do adaptacji na lokal użytkowy w budynku
przy ul. Szewców 1 w Bartoszycach
50/2009 15 kwietnia 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
51/2009 15 kwietnia 2009r. Powołania Zespołu ds. sprawdzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz dostępności
dróg ewakuacji w obiektach Gminy Miejskiej Bartoszyce
52/2009 20 kwietnia 2009r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego, położonej przy ul. Kopernika w Bartoszycach
53/2009 22 kwietnia 2009r. Udzielenia pełnomocnictwa
54/2009 28 kwietnia 2009r. Powołania komisji przetargowej
54A/2009 30 kwietnia 2009r. Zmiany w budżecie
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
55/2009 11 maja 2009r. Sposobu zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów będących własnością gminy miejskiej
Bartoszyce
56/2009 11 maja 2009r. Przeznaczenia do oddania w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego o pow. 17,10 m2,
położonego w budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach
57/2009 12 maja 2009r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Zientary Malewskiej
w Bartoszycach
58/2009 12 maja 2009r. Ustalenia cen materiałów pozyskanych w wyniku prac rozbiórkowych na terenie miasta Bartoszyce
59/2009 15 maja 2009r. Powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów
do Parlamentu Europejskiego
60/2009 18 maja 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
przy ul. Turkowskiego w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży
61/2009 19 maja 2009r. Zmiany w budżecie
62/2009 22 maja 2009r. Powołania komisji przetargowej
63/2009 25 maja 2009r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych
64/2009 25 maja 2009r. Wprowadzenia Regulaminu toru rowerowego
65/2009 27 maja 2009r. Powołania komisji ds. przeszacowania wartości sprzętu drobnego w Zakładzie Usług Komunalnych
w Bartoszycach
66/2009 28 maja 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
67/2009 29 maja 2009r. Zmiany w budżecie
68/2009 29 maja 2009r. Zmiany Instrukcji wykonywania kopii zapasowych danych przetwarzanych w systemach
teleinformatycznych Urzędu Miasta Bartoszyce
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
69/2009 01 czerwca 2009r. Powołania komisji przetargowej
70/2009 03 czerwca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
71/2009 04 czerwca 2009r. Zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce w sprawie powołania składów
obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
72/2009 08 czerwca 2009r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4
w Bartoszycach
73/2009 09 czerwca 2009r. Powołania komisji przetargowej
74/2009 09 czerwca 2009r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości
połozonej przy ul. Mrongowiusza w Bartoszycach oraz ustalenia ceny nieruchomości
75/2009 09 czerwca 2009r. Zmiany w budżecie
76/2009 16 czerwca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
77/2009 17 czerwca 2009r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
78/2009 23 czerwca 2009r. Powołania Koordynatora oraz Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta
Bartoszyce na lata 2000-2015 przyjętej uchwałą nr 74/XII/99 z dnia 29 września 1999r.
z póżniejszymi zmianami przyjętymi uchwałą 178/XXXI/2005 z dn. 24 lutego 2005r. i VI/39/2007
z dn. 29 marca 2007r.
79/2009 24 czerwca 2009r. Ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników
samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bartoszyce
80/2009 29 czerwca 2009r. Powołania komisji przetargowej
81/2009 30 czerwca 2009r. Zmiany w budżecie
82/2009 30 czerwca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
83/2009 30 czerwca 2009r. Wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników samorzadowych
Urzędu Miasta Bartoszyce
83A/2009 30 czerwca 2009r. Wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacji pracowników
samorządowych
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
84/2009 01 lipca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
85/2009 06 lipca 2009r. Powołania komisji przetargowej
86/2009 07 lipca 2009r. Nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce
87/2009 09 lipca 2009r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Jaśminowej 4 w Bartoszycach
88/2009 09 lipca 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej
przy ul. Kopernika w Bartoszycach
89/2009 09 lipca 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej
przy ul. Drzewnej w Bartoszycach
90/2009 09 lipca 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej
przy Pl. Dworcowym 2A w Bartoszycach
91/2009 13 lipca 2009r. Powołania Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień w Urzędzie Miasta Bartoszyce
92/2009 13 lipca 2009r. Zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000 zł na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu
93/2009 13 lipca 2009r. Przekazania uprawnień do dokonywania pzeniesień planowanych wydatków
94/2009 14 lipca 2009r. Przyznania stypendium sportowego na lata 2009/2010
95/2009 14 lipca 2009r. Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Bartoszycach
96/2009 16 lipca 2009r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 w Bartoszycach
97/2009 21 lipca 2009r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Wybrzeża 1
w Bartoszycach
98/2009 22 lipca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
99/2009 31 lipca 2009r. Powołania komisji przetargowej
100/2009 31 lipca 2009r. Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10-ciu lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości
położonej przy ul. Bema w Bartoszycach, z przeznaczeniem pod budowę schodów wejściowych
do lokalu użytkowego przy ul. Bema 2, oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego
101/2009 31 lipca 2009r. Zmiany w budżecie
102/2009 31 lipca 2009r. Oddania w użytkowanie Bartoszyckiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Miasta Bartoszyce terenów
i obiektów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
103/2009 04 sierpnia 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
104/2009 05 sierpnia 2009r. Powołania komisji przetargowej
105/2009 07 sierpnia 2009r. Zatwierdzenia Regulaminu Usług Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o. z siedzibą
w Bartoszycach
106/2009 07 sierpnia 2009r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości
położonej przy ul. Kowali w Bartoszycach w celu realizacji roszczeń wynikających z kodeksu
cywilnego
107/2009 12 sierpnia 2009r. Przekazania samochodu osobowego Fiat Doblo nr rej. NBA S262 do Bartoszyckiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
108/2009 14 sierpnia 2009r. Powołania komisji egzaminacyjnej
109/2009 14 sierpnia 2009r. Powołania komisji egzaminacyjnej
110/2009 14 sierpnia 2009r. Powołania komisji egzaminacyjnej
111/2009 14 sierpnia 2009r. Powołania komisji egzaminacyjnej
112/2009 14 sierpnia 2009r. Powołania komisji egzaminacyjnej
113/2009 14 sierpnia 2009r. Powołania komisji egzaminacyjnej
114/2009 14 sierpnia 2009r. Powołania komisji egzaminacyjnej
115/2009 17 sierpnia 2009r. Określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom
na zakup podręczników
116/2009 19 sierpnia 2009r. Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10-ciu lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości
położonej przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach, z przeznaczeniem pod budowę
schodów wejściowych do budynku przy Placu Konstytucji 3 Maja 5, oraz ustalenia stawki
czynszu dzierżawnego
117/2009
20 sierpnia 2009r.
Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola
Publicznego nr 6 w Bartoszycach
118/2009 24 sierpnia 2009r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej
przy ul. Kopernika w Bartoszycach
119/2009 24 sierpnia 2009r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej
przy ul. Drzewnej w Bartoszycach
120/2009 24 sierpnia 2009r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości zbudowanej,
położonej przy Pl. Dworcowym 2A w Bartoszycach
121/2009 24 sierpnia 2009r. Informacji z wykonania budżetu za I pół roku 2009
122/2009 25 sierpnia 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
123/2009 26 sierpnia 2009r. Powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 6 w Bartoszycach
124/2009 26 sierpnia 2009r. Zmiany w budżecie
125/2009 27 sierpnia 2009r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej
przy ul. Topolowej w Bartoszycach
126/2209 31 sierpnia 2009r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu
przy ul. Cynkowej w Bartoszycach
127/2209 31 sierpnia 2009r. Zmiany w budżecie
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
128/2009 01 września 2009r. Zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 21.08.2008r. w sprawie powołania
pracowników Urzędu Miasta do udziału w pracach Komisji Mieszkaniowej ds. przydziału
mieszkań w budynkach TBS
129/2009 07 września 2009r. Powołania komisji przetargowej
130/2009 07 września 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
przy ul. Cynkowej w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży
131/2009 07 września 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych
przy ul. Wyszyńskiego i ul. Gdańskiej w Bartoszycach oraz ustalenia ceny
132/2009 07 września 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
133/2009 08 września 2009r. Powołania komisji przetargowej
134/2009 09 września 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
przy ul. Bema w Bartoszycach oraz ustalenia ceny
135/2009 09 września 2009r. Sposobu zagospodarowania drewna pozyskiwanego z terenów będących własnością
gminy miejskiej Bartoszyce
136/2009 15 września 2009r. Powołania komisji przetargowej
137/2009 17 września 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
138/2009 17 września 2009r. Powołania komisji przetargowej
139/2009 24 września 2009r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia
cen nieruchomości położonych na os. Międzytorze w Bartoszycach
140/2009 24 września 2009r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Sportowej
w Bartoszycach
141/2009 24 września 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokalimieszkalnych w trybie bezprzetargowym
142/2009
24 września 2009r.
Udzielenia poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Bartoszycach i Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach
143/2009 24 września 2009r. Terminowego przekazywania akt do archiwum zakładowego
144/2009 30 września 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
145/2009 30 września 2009r. Oddania w użyczenie lokali w budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach
146/2009 30 września 2009r. Zmiany w budżecie
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
147/2009 01 października 2009r. Ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny przeznaczone na handel
przed Świętem Zmarłych
148/2009 01 października 2009r. Wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Miasta Bartoszyce
149/2009 05 października 2009r. Powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bartoszycach
150/2009 05 października 2009r. Wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Bartoszycach
151/2009 05 października 2009r. Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Bartoszyce
152/2009 07 października 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
153/2009 08 października 2009r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej połozonej przy ul. Mazurskiej
w Bartoszycach
154/2009 09 października 2009r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
155/2009 12 października 2009r. Powołania komisji przetargowej
156/2009 12 października 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
przy ul. Pieniężnego w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży
157/2009 14 październikaa 2009r. Wprowadzenia "Planu Pbrony Cywilnej Miasta Bartoszyce jako załącznika funkcjonalnego
do Planu Reagowania Kryzysowego Miasta Bartoszyce
158/2009 15 października 2009r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach
159/2009 16 października 2009r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu
przy ul. Paderewskiego w Bartoszycach
160/2009 22 października 2009r.
Sprostowania zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 146/2009 w sprawie zmiany
w budżecie na 2009r.
161/2009
27 października 2009r.
Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach
162/2009 27 października 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
163/2009 28 października 2009r. Powołania Komisji Konkursowej na urzędnicze stanowisko, Inspektora
w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym ds. inwestycji
164/2009 30 października 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości połozonej
przy ul. Mierosławskiego w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży
165/2009 30 października 2009r. Zmiany w budżecie
166/2009 30 października 2009r. Udzielenia poręczenia dla Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
167/2009 05 listopada 2009r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Emili Plater
w Bartoszycach
168/2009 06 listopada 2009r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
położonych przy ul. Jaśminowej, ul. Kalinowej, ul. Debowej (os. Międzytorze) w Bartoszycach
169/2009 06 listopada 2009r. Oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego połozonego
przy Pl. Konstytucji 3 Maja 22 w Bartoszycach
170/2009 06 listopada 2009r. Oddania w dzierżawę w drodzę bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Bartoszyce
171/2009 05 listopada 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
172/2009 13 listopada 2009r. Oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Bartoszyce
173/2009 13 listopada 2009r. Projektu budżetu na 2010r.
174/2009 13 listopada 2009r. Oddania w użyczenie lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce
175/2009 16 listopada 2009r. Powołania komisji przetargowej
176/2009 16 listopada 2009r. Powołania komisji egzaminacyjnej
177/2009 16 listopada 2009r. Ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
178/2009 17 listopada 2009r. Powołania komisji przetargowej
179/2009 18 listopada 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
180/2009 23 listopada 2009r. Odwołania Pani Urszuli Drozdowskiej - członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na jej wniosek
181/2009
23 listopada 2009r.
Powołania komisji przetargowej
182/2009 24 listopada 2009r. Powołania komisji przetargowej
183/2009 24 listopada 2009r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących
własność gminy miejskiej Bartoszyce, z przeznaczeniem do dzierżawy na rzecz
dotychczasowych dzierżawców
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
184/2009 01 grudnia 2009r. Wywieszenia wykazu osób zakwalfikowanych do zawarcia umów najmu na czas
nieoznaczony i lokali socjalnych
185/2009 01 grudnia 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
186/2009 11 grudnia 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
187/2009 14 grudnia 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
188/2009 16 grudnia 2009r. Opracowania planu dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego
na terenie miasta Bartoszyce
189/2009 17 grudnia 2009r. Zmiany projektu uchwały budżetowej
190/2009 18 grudnia 2009r. Udzielenia pełnomocnictwa
191/2009 18 grudnia 2009r. Autopoprawek do projektu budżetu na 2010r.
192/2009 18 grudnia 2009r. Powołania komisji inwentaryzacyjnej doprzeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych
193/2009 18 grudnia 2009r. Zmiany w budżecie
194/2009 30 grudnia 2009r. Zmiany w budżecie
195/2009 30 grudnia 2009r. Zmiany w budżecie
196/2009 30 grudnia 2009r. Ustalenia wysokości zaliczki pobieranej na poczet kosztów sporzadzenia świadectwa
charakterystyki energetycznej
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Orpik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-24 07:31:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-24 08:02:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02 13:38:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4060 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »