ˆ

2009

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-12-24 08:02:47 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia
Z dnia
W sprawie
01/2009 07 stycznia 2009r. Dochodów i wydatków jednostek Samorządu Terytorialnego.
02/2009 07 stycznia 2009r. Wprowadzenia „Instrukcji przekazywania informacji publicznej przeznaczonej do opublikowania w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce”.
03/2009 09 stycznia 2009r. Ustalenia norm zużycia paliwa i oleju dla środka transportowego, samochodu osobowy marki Daewoo Lanos.
04/2009 15 stycznia 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkaniowych w trybie bezprzetargowym.
05/2009 21 stycznia 2009r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej wolności Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Akacjowej w Bartoszycach.
06/2009 21 stycznia 2009r. Przeznaczenie do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach.
07/2009 21 stycznia 2009r. Wywieszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych.
08/2009 23 stycznia 2009r. Realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz szkolenia obronnego w 2009r.
09/2009 23 stycznia 2009r. Upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych.
10/2009 23 stycznia 2009r. Powołania komisji konkursowej na kierownicze stanowisko urzędnicze, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
11/2009 29 stycznia 2009r. Powołania komisji przetargowej.
12/2009 29 stycznia 2009r. Zmian w budżecie.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
13/2009 02 lutego 2009r. Powołania komisji przetargowej.
14/2009 17 lutego 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
15/2009 18 lutego 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Turkowskiego w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży.
16/2009 18 lutego 2009r. Powołania komisji ds. przyznania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
17/2009 27 lutego 2009r. Przyznania do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
18/2009 27 lutego 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego w Bartoszycach.
19/2009 27 lutego 2009r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia cen nieruchomości położonych na os. Międzytorze w Bartoszycach.
20/2009 27 lutego 2009r. Przeznaczenie do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości lokalnej położonej przy ul. Szewców 1/2 w Bartoszycach.
21/2009 27 lutego 2009r. Zmiany w budżecie.
 

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
22/2009 02 marca 2009r. Powołania Pełnomocnika oraz Zespołu Zadaniowego do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszycach na lata 2007 – 2013, przyjętego Uchwałą Nr XIV/2007 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30.10.2007r.
23/2009 03 marca 2009r. Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Wodociagowo-ciepłowniczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „COWIK” w Bartoszycach.
24/2009 03 marca 2009r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Gosiewskiego w Bartoszycach.
25/2009 03 marca 2009r. Wniesienie nieruchomości jako aportu do „Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z ograniczona odpowiedzialnością” z siedzibą w Bartoszycach.
26/2009 06 marca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
27/2009 06 marca 2009r. Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Bartoszycach.
28/2009 13 marca 2009r. Sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkowania wieczystego, położonej przy ul. Bema 16A w Bartoszycach.
29/2009 13 marca 2009r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, położonej przy ul. Kajki 5c w Bartoszycach.
30/2009 13 marca 2009r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, położonej przy ul. Marksa 61 w Bartoszycach.
31/2009 16 marca 2009r. Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie, maksymalnej kwoty dofinansowania.
32/2009 18 marca 2009r. Wykonania prawa odkupu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mazurskiej w Bartoszycach.
33/2009 19 marca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkaniowych w trybie bezprzetargowych.
34/2009 19 marca 2009r. Przekazania w zarządzanie "LOKUM" Spółce z o.o., lokali mieszkalnych w budynkach nr 4 i 10 w Pasławkach, których najemcą jest Gmina Miejska Bartoszyce
35/2009 19 marca 2009r.  
36/2009 23 marca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
37/2009 27 marca 2009r. Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bartoszycach
38/2009 27 marca 2009r. Powołania komisji przetargowej
39/2009 30 marca 2009r. Powołania komisji przetargowej
40/2009 30 marca 2009r. Powołania Komisji Egzaminacyjnej
41/2009 30 marca 2009r. Powołania Komisji Egzaminacyjnej
42/2009 30 marca 2009r. Zmiany w budżecie
 
 

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
43/2009 07 kwietnia 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości połozonej przy ul. Bema w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży
44/2009 09 kwietnia 2009r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Bartoszyce, jako częsci przyległe do istniejących lokali gastronomicznych, celem wykorzystania pod sezonowe "ogródki piwne"
45/2009 15 kwietnia 2009r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Jaśminowej (os. Międzytorze) w Bartoszycach
46/2009 15 kwietnia 2009r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego w Bartoszycach
47/2009 15 kwietnia 2009r. Powołania komisji przetargowej
48/2009 15 kwietnia 2009r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach
49/2009 15 kwietnia 2009r. Ogłoszenie przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do adaptacji na lokal użytkowy w budynku przy ul. Szewców 1 w Bartoszycach
50/2009 15 kwietnia 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
51/2009 15 kwietnia 2009r. Powołania Zespołu ds. sprawdzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz dostępności dróg ewakuacji w obiektach Gminy Miejskiej Bartoszyce
52/2009 20 kwietnia 2009r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, położonej przy ul. Kopernika w Bartoszycach
53/2009 22 kwietnia 2009r. Udzielenia pełnomocnictwa
54/2009 28 kwietnia 2009r. Powołania komisji przetargowej
54A/2009 30 kwietnia 2009r. Zmiany w budżecie
 
 

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
55/2009 11 maja 2009r. Sposobu zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów będących własnością gminy miejskiej Bartoszyce
56/2009 11 maja 2009r. Przeznaczenia do oddania w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego o pow. 17,10 m2, położonego w budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach
57/2009 12 maja 2009r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Zientary Malewskiej w Bartoszycach
58/2009 12 maja 2009r. Ustalenia cen materiałów pozyskanych w wyniku prac rozbiórkowych na terenie miasta Bartoszyce
59/2009 15 maja 2009r. Powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
60/2009 18 maja 2009r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Turkowskiego w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży
61/2009 19 maja 2009r. Zmiany w budżecie
62/2009 22 maja 2009r. Powołania komisji przetargowej
63/2009 25 maja 2009r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych
64/2009 25 maja 2009r. Wprowadzenia Regulaminu toru rowerowego
65/2009 27 maja 2009r. Powołania komisji ds. przeszacowania wartości sprzętu drobnego w Zakładzie Usług Komunalnych w Bartoszycach
66/2009 28 maja 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
67/2009 29 maja 2009r. Zmiany w budżecie
68/2009 29 maja 2009r. Zmiany Instrukcji wykonywania kopii zapasowych danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu Miasta Bartoszyce
 
 

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
69/2009 01 czerwca 2009r. Powołania komisji przetargowej
70/2009 03 czerwca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
71/2009 04 czerwca 2009r. Zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
72/2009 08 czerwca 2009r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach
73/2009 09 czerwca 2009r. Powołania komisji przetargowej
74/2009 09 czerwca 2009r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości połozonej przy ul. Mrongowiusza w Bartoszycach oraz ustalenia ceny nieruchomości
75/2009 09 czerwca 2009r. Zmiany w budżecie
76/2009 16 czerwca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
77/2009 17 czerwca 2009r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
78/2009 23 czerwca 2009r. Powołania Koordynatora oraz Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2000-2015 przyjętej uchwałą nr 74/XII/99 z dnia 29 września 1999r. z póżniejszymi zmianami przyjętymi uchwałą 178/XXXI/2005 z dn. 24 lutego 2005r. i VI/39/2007 z dn. 29 marca 2007r.
79/2009 24 czerwca 2009r. Ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bartoszyce
80/2009 29 czerwca 2009r. Powołania komisji przetargowej
81/2009 30 czerwca 2009r. Zmiany w budżecie
82/2009 30 czerwca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
83/2009 30 czerwca 2009r. Wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia pracowników samorzadowych Urzędu Miasta Bartoszyce
83A/2009 30 czerwca 2009r. Wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacji pracowników samorządowych
 
 

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
84/2009 01 lipca 2009r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
85/2009 06 lipca 2009r. Powołania komisji przetargowej
 
 
« powrót do poprzedniej strony