ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

I półrocze

Informacja ogłoszona dnia 2010-05-06 10:59:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
01/2010 06 stycznia 2010r. Powołanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bartoszycach
02/2010 07 stycznia 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
03/2010 07 stycznia 2010r. Powołania komisji egzaminacyjnej
04/2010 11 stycznia 2010r. Przeznaczenia do oddania w najem na czas nieokreślony lokali użytkowych o pow. 13,72 m2
i o pow. 14,31 m2 położonych w budynku przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach
05/2010 14 stycznia 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
06/2010 14 stycznia 2010r. Ustalenia terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami miasta Bartoszyce w sprawie
zniesienia urzędowej nazwy częsci miasta Bartoszyce - Stoczki
07/2010 14 stycznia 2010r. Utworzenia zespołu do spraw przygotowania, wdrażania i rozliczenia projektu "Podniesienia jakości
kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Miejskiej Bartoszyce poprzez zakup
wyposażenia do interaktywnych sal lekcyjnych"
08/2010 20 stycznia 2010r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Młynarskiej
w Bartoszycach
09/2010 21 stycznia 2010r. Realizacji zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronych w mieście
Bartoszyce w 2010 roku
10/2010 21 stycznia 2010r. Powołania komisji inwentaryzacyjnej
11/2010 21 stycznia 2010r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
przy ul. Cynkowej w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży
12/2009 26 stycznia 2010r. Powołania komisji przetargowej
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
13/2010 01 lutego 2010r. Powołania komisji przetargowej.
14/2010 01 lutego 2010r. Układu wykonawczego
15/2010 02 lutego 2010r. Wprowadzenia w Urzedzie Miasta Bartoszyce Regulaminu udzielania zamówień publicznych
16/2010 04 lutego 2010r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. 11 Listopada
w Bartoszycach
17/2010 08 lutego 2010r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji.
18/2010 08 lutego 2010r. Powołania komisji ds. dotacji udzielanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
19/2010 08 lutego 2010r. Ustanowienia regulaminu pracy komisji ds. dotacji podmiotem nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych
20/2010 18 lutego 2010r. Powołania komisji przetargowej
21/2010 22 lutego 2010r. Upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do przeprowadzenia
wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych
22/2010 22 lutego 2010r. Upoważnienia Marty Klimaszewskiej do reprezentowania Gminy Miejskiej Bartoszyce na zebraniach
wspólnot mieszkaniowych
23/2010 22 lutego 2010r. Regulaminu pracy komisji do przyznawania dotacji z budżetu miasta organizacjom pozarządowym
na realizację zadań własnych gmin oraz wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o pomocy społecznej
24/2010 22 lutego 2010r. Powołania Komisji ds. przyznawania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych na realizację zadań własnych gminy oraz wymienionych w ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o pomocy społecznej
25/2010 26 lutego 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowych
26/2010 26 lutego 2010r. Zmiany w budżecie
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
27/2010 01 marca 2010r. Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach
28/2010 01 marca 2010r. Powołania komisji przetargowej
29/2010 01 marca 2010r. Udzielenia pełnomocnictwa
30/2010 02 marca 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
31/2010 02 marca 2010r. Powołania komisji przetargowej
32/2010 03 marca 2010r. Powołania komisji przetargowej
33/2010 17 marca 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
34/2010 19 marca 2010r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach
35/2010 19 marca 2010r. Ustalenia normy zużycia oleju napędowego dla środka transportowego, samochodu specjalnego
Straży Miejskiej marki Volkswagen Caddy
36/2010 19 marca 2010r. Ustalenia zasad korzystania z kompleksu boisk "Moje boisko-Orlik 2010" znajdujących się
w trwałym zarządzie szkół
37/2010 19 marca 2010r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w 2009r.
38/2010 22 marca 2010r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia cen
nieruchomości położonych na os. Międzytorze w Bartoszycach
39/2010 22 marca 2010r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia cen
nieruchomości położonych przy ul. Ketrzyńskiej w Bartoszycach
40/2010 22 marca 2010r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych
przy ul. Struga w Bartoszycach
41/2010 23 marca 2010r. Powołania komisji przetargowej
42/2010 30 marca 2010r. Zmiany w budżecie
43/2010 30 marca 2010r. Zmiany w budżecie
44/2010 31 marca 2010r. Ustalenia zasad odpłatności za obiady spożywane przez pracowników w prowadzonych
przez miasto przedszkolach publicznych
45/2010 31 marca 2010r. Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej
kwoty dofinansowania
46/2010 31 marca 2010r. Powołania komisji przetargowej
47/2010 31 marca 2010r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Dębowej w Bartoszyce
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
48/2010 02 kwietnia 2010r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości lokalowej położonej
w budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 22-23 w Bartoszycach
49/2010 08 kwietnia 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
50/2010 12 kwietnia 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
51/2010 12 kwietnia 2010r. Oddania w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Bema 51 w Bartoszycach
52/2010 13 kwietnia 2010r. Zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzadu Miasta Bartoszyce
i prowadzenia jego tekstu jednolitego
53/2010 15 kwietnia 2010r. Powołania komisji przetargowej
54/2010 22 kwietnia 2010r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Bema w Bartoszycach
55/2010 22 kwietnia 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
56/2010 26 kwietnia 2010r. Powołania komisji przetargowej
57/2010 30 kwietnia 2010r. Powołania komisji przetargowej
58/2010 30 kwietnia 2010r. Zmiany w budżecie
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
59/2010 04 maja 2010r. Upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
60/2010 07 maja 2010r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej,
ul. Dębowej i ul. Jaśminowej (os. Międzytorze) w Bartoszyach.
61/2010 07 maja 2010r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości połozonych przy ul. Struga w Bartoszyach.
62/2010 12 maja 2010r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Puławskiego w Bartoszycach.
63/2010 14 maja 2010r. Sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych w formie elektronicznej za pomocą aplikacji "Besti@"
64/2010 18 maja 2010r. Zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia cen materiałów pozyskanych w wyniku prac rozbiórkowych
na terenie miasta Bartoszyce.
65/2010 18 maja 2010r. Powołania komisji przetargowej.
66/2010 18 maja 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
67/2010 19 maja 2010r. Szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury,
dla których Gmina Miejska Bartoszyce jest organizatorem oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
68/2010 19 maja 2010r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Dębowej w Bartoszycach
69/2010 19 maja 2010r. Dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
70/2010 20 maja 2010r. Ogłoszenia przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
na zbycie lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 22-23 w Bartoszyach.
71/2010 21 maja 2010r. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
72/2010 21 maja 2010r. Powołania Lidera Gminnego odpowiedzialnego za organizację i koordynację prac spisowych w Gminie
prowadzonych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2010r.
73/2010 21 maja 2010r. Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta
w Bartoszycach.
74/2010 21 maja 2010r. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach.
75/2010 24 maja 2010r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Bema w Bartoszycach.
76/2010 26 maja 2010r. Powołania komisji przetargowej.
77/2010 26 maja 2010r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Dębowej w Bartoszycach.
78/2010 26 maja 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
79/2010 31 maja 2010r. Zmiany w budżecie.
80/2010 31 maja 2010r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
81/2010 01 czerwca 2010r. W sprawie powołania komisji przetargowej.
82/2010 01 czerwca 2010r. W sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
83/2010 01 czerwca 2010r. W sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Jaśminowej w Bartoszycach.
83A/2010 01 czerwiec 2010r. W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2010.
84/2010 02 czerwca 2010r. Powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
85/2010 08 czerwca 2010r. W sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1
w Bartoszycach.
86/2010 08 czerwca 2010r. W sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
87/2010 14 czerwca 2010r. W sprawie powołania komisji przetargowej.
88/2010 14 czerwca 2010r. W sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS w Bartoszycach i jego zastępcy do wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
89/2010 14 czerwca 2010r. W sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS w Bartoszycach i jego zastępcy do podejmowania działań
wobec dłużników alimentacyjnych oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji
gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
90/2010 14 czerwca 2010r. W sprawie przyznania nagrody i stypendium sportowego na 2010 rok.
91/2010 23 czerwca 2010r. W sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
92/2010 23 czerwca 2010r. W sprawie członków Rady Nadzorczej Spółki z o. o. COWIK w Bartoszycach.
93/2010 28 czerwca 2010r. Zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce w sprawie powołania składów obwodowych
komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
94/2010 28 czerwca 2010r. W sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Bartoszyce.
95/2010 28 czerwca 2010r. W sprawie zmiany zarzadzenia nr 79/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie.
96/2010 30 czerwca 2010r. W sprawie zmian w budżecie.
97/2010 30 czerwca 2010r. W sprawie zmian w budżecie.
97A/2010 30 czerwca 2010r. W sprawie zmian w budżecie.
97B/2010 30 czerwca 2010r. W sprawie zmian w budżecie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Orpik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-06 09:32:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-06 10:59:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02 13:38:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2984 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony