ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2010

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

II półrocze

Informacja ogłoszona dnia 2011-07-19 10:48:46 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
98/2010 01 lipca 2010r. W sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego, połozonej przy ul. Kajki 3A w Bartoszycach.
99/2010 02 lipca 2010r. W sprawie powołania komisji przetargowej.
100/2010 05 lipca 2010r. W sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowy.
101/2010 05 lipca 2010r. W sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu
przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach.
102/2010 06 lipca 2010r. W sprawie powołania komisji przetargowej.
103/2010 07 lipca 2010r. W sprawie upoważnienia Prezesa "Lokum" sp. z o. o. do odraczania spłaty oraz rozkładania
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej
Bartoszyce dotyczących opłat związanych z tytułu najmu.
104/2010 09 lipca 2010r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
części działki położonej przy ul. Leśnej w Bartoszycach pod zabudowę pawilonem handlowym.
105/2010 12 lipca 2010r. W sprawie powołania komisji przetargowej.
106/2010 12 lipca 2010r. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Bartoszycach.
107/2010 13 lipca 2010r. W sprawie powołania komisji przetargowej.
108/2010 14 lipca 2010r. W sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
109/2010 19 lipca 2010r. W sprawie powołania komisji przetargowej.
110/2010 20 lipca 2010r. W sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników.
111/2010 20 lipca 2010r. Dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
112/2010 21 lipca 2010r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia cen
nieruchomości położonej przy ul. Nowowiejskiego w Bartoszycach.
113/2010 23 lipca 2010r. Przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce
oraz ustalenia warunków zamiany.
114/2010 28 lipca 2010r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Dębowej w Bartoszycach.
115/2010 29 lipca 2010r. Zmiany w budżecie.
116/2010 30 lipca 2010r. Zmiany w budżecie.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
117/2010 02 sierpnia 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
118/2010 02 sierpnia 2010r. Zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 166/2009 z 30 października 2009 r.
w sprawie udzielenia poręczenia dla Zakładu Gospodarki Odpadami Sp z o.o. w Bartoszycach.
119/2010 03 sierpnia 2010r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
120/2010 03 sierpnia 2010r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
121/2010 03 sierpnia 2010r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
122/2010 03 sierpnia 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
123/2010 05 sierpnia 2010r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
124/2010 05 sierpnia 2010r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
125/2010 05 sierpnia 2010r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
126/2010 12 sierpnia 2010r. Zmiany zarządzenia Nr 34/2010 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 19.03.2010 r. w sprawie
ustalenia normy zużycia oleju napędowego dla środka transportowego, samochodu specjalnego
Straży Miejskiej marki Volkswagen Caddy.
127/2010 18 sierpnia 2010r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu przetargu na oddanie w dzierżawę terenu położonego przy ul. Leśnej w Bartoszycach,
pod budowę pawilonu handlowego.
128/2010 18 sierpnia 2010r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu II przetargu
na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Struga w Bartoszycach.
129/2010 18 sierpnia 2010r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych
przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
130/2010 18 sierpnia 2010r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu II przetargu
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej i ul. Dębowej
(os. Międzytorze) w Bartoszycach.
131/2010 18 sierpnia 2010r. Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 15 000 000 zł na finansowanie planowanego
deficytu budżetu.
132/2010 27 sierpnia 2010r. Udzielenia poręczenia dla Zakładu Gospodarki Odpadami Sp z o.o. w Bartoszycach.
133/2010 27 sierpnia 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
134/2010 27 sierpnia 2010r. Przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.
135/2010 31 sierpnia 2010r. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Bartoszycach.
135A/2010 31 sierpnia 2010r. Zmiany w budżecie.
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
136/2010 03 września 2010r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej
przy ul. Nowowiejskiego w Bartoszycach.
137/2010 15 września 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
138/2010 16 września 2010r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
139/2010 17 września 2010r. Odwołania I przetargu ustanego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
położonych przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
140/2010 21 września 2010r. Upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza miasta Bartoszyce.
141/2010 21 września 2010r. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku
przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach.
142/2010 23 września 2010r. Przekazania w zarządzanie LOKUM spółce z o.o. lokalu mieszkalnego w budynku Nr 10/3 w Pasławkach,
którego najemcą jest Gmina Miejska Bartoszyce.
143/2010 23 września 2010r. Zmiany Zarządzenia Nr 131/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
w wysokości 15 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
144/2010 29 września 2010r. Zmiany w budżecie.
145/2010 29 września 2010r. Powołania komisji przetargowej.
146/2010 30 września 2010r. Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 12 000 000 zł na finansowanie planowanego
deficytu budżetu.
147/2010 30 września 2010r. Zmiany w budżecie.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
148/2010 04 października 2010r. Zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000 zł na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.
149/2010 04 października 2010r. Ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za tereny przeznaczone na handel
przed Świętem Zmarłych.
150/2010 05 października 2010r. Powołania komisji przetargowej.
151/2010 05 października 2010r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach.
152/2010 06 października 2010r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego, położonej przy ul. Dębowej 10 w Bartoszycach.
153/2010 06 października 2010r. Oddania w użyczenie nieruchomości przy ul. Bema w Bartoszycach.
153A/2010 06 października 2010r.
Zasad wypłacania świadczeń związanych z zakupem okularów korygujących dla osób
zatrudnionych w Urzędzie Miasta na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
154/2010 11 października 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
155/2010 11 października 2010r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
przy ul. Traugutta 21 w Bartoszycach.
156/2010 12 października 2010r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym terenu przy ul. Warmińskiej
w Bartoszycach.
157/2010 14 października 2010r. Wprowadzenia procedury procesowej systemu zarządzania jakością „PP 04. Przeprowadzenie
badania zadowolenia klienta” w Urzędzie Miasta Bartoszyce. 
 158/2010 14 października 2010r. Ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta przy realizacji
projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
159/2010 18 października 2010r. Powołania komisji przetargowej. 
160/2010 18 października 2010r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym terenu przy ul. 11 Listopada
w Bartoszycach. 
161/2010 19 października 2010r. Powołania komisji przetargowej. 
162/2010 19 października 2010r. Zmiany w budżecie. 
163/2010 22 października 2010r. Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości
położonej przy ul. Bema w Bartoszycach, z przeznaczeniem pod budowę chodnika i schodów
wejściowych do lokali użytkowych przy ul. Bema 8 oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego. 
164/2010 25 października 2010r. Powołania komisji przetargowej. 
165/2010 28 października 2010r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej
przy ul. Dębowej w Bartoszycach. 
166/2010 28 października 2010r. Dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce. 
166A/2010 29 października 2010r. Zmiany w budżecie.
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
167/2010 03 listopada 2010r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Warmińskiej w Bartoszycach.
168/2010 05 listopada 2010r. Ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
169/2010 08 listopada 2010r. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku
przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach.
170/2010 09 listopada 2010r. Wywieszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony
i lokali socjalnych.
171/2010 12 listopada 2010r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, z przeznaczeniem do dzierżawy na rzecz dotychczasowych
dzierżawców. 
172/2010 12 listopada 2010r. Zmiany w budżecie.
173/2010 19 listopada 2010r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym terenu
przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach.
174/2010 29 listopada 2010r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym terenu przy ul. Gdańskiej
w Bartoszycach.
175/2010 29 listopada 2010r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia
cen nieruchomości położonych przy ul. Bema w Bartoszycach.
176/2010 29 listopada 2010r. Projekt budżetu na 2011 r.
177/2010 29 listopada 2010r. Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Bartoszyce na lata 2011 - 2022.
178/2010 29 listopada 2010r. Zmiany w budżecie.
179/2010 30 listopada 2010r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
180/2010 02 grudnia 2010r. Powołania komisji przetargowej.
181/2010 03 grudnia 2010r. Powołania komisji przetargowej.
182/2010 06 grudnia 2010r. Powołania Gminnego Biura Spisowego w ramach Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
183/2010 07 grudnia 2010r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
184/2010 07 grudnia 2010r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym terenu przy ul. Kętrzyńskiej
w Bartoszycach.
185/2010 08 grudnia 2010r. Zmiany Zarządzenia Nr 168/2010 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 5.11.2010 r. w sprawie
ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadó w Wysiece.
186/2010 10 grudnia 2010r. Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 2 400 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
budżetu.
187/2010 13 grudnia 2010r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Dębowej w Bartoszycach.
188/2010 13 grudnia 2010r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych
przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
189/2010 13 grudnia 2010r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Nowowiejskiego
w Bartoszycach.
190/2010 13 grudnia 2010r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu przetargu na oddanie w dzierżawę terenu położonego przy ul. Leśnej w Bartoszycach,
pod budowę pawilonu handlowego.
191/2010 13 grudnia 2010r. Ogłoszenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu III przetargu
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej (os. Międzytorze)
w Bartoszycach.
192/2010 20 grudnia 2010r. Powołania komisji przetargowej.
193/2010 20 grudnia 2010r. Ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
194/2010 21 grudnia 2010r. Powołania komisji ds. dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej udzielanych
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
195/2010 21 grudnia 2010r. Autopoprawki do projektu budżetu na 2011r.
196/2010 21 grudnia 2010r. Powołania komisji inwentaryzacyjnej.
197/2010 21 grudnia 2010r. Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Bartoszyce na lata 2011 - 2021.
198/2010 21 grudnia 2010r. Powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bartoszycach.
199/2010 22 grudnia 2010r. Powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia niektórych spraw miasta.
200/2010 31 grudnia 2010r. Wyrażenia zgody na przekazanie w najem pomieszczeń pozostających w zarządzie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
201/2010 31 grudnia 2010r. Ustalenia opłat za wynajem sal eksportacyjnych Domu Przedpogrzebowego Cmentarza
Komunalnego w Bartoszycach.
202/2010 31 grudnia 2010r. Zmiany w budżecie.
203/2010 31 grudnia 2010r. Ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
204/2010 31 grudnia 2010r. Zmiany w budżecie.
205/2010 31 grudnia 2010r. Zmiany w budżecie.
205A/2010 31 grudnia 2010r. Zmiany w budżecie.
206/2010 31 grudnia 2010r. Zmiany w budżecie.
207/2010 31 grudnia 2010r. Ustalenia opłat za wykonanie kserokopii nieuwierztelnionych dokumentów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Orpik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-19 10:47:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-19 10:48:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02 13:38:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony