ˆ

Oceny oddziaływania na środowisko

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce.”, w zakresie zapisu pkt III, podpunktu 3 tj: „Straty zieleni uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w liczbie nie mniejszej niż liczba wyciętych drzew” na zapis „Straty zieleni uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w liczbie 160 szt. drzew”.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-08-25 13:29:27 przez Łukasz Czerwonka

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony