ˆ

Oceny oddziaływania na środowisko

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego, w sprawie zmiany decyzji Nr 2/2016 r., znak: OŚ.6220.2.2016 z dnia 30.01.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”, (zmienionej decyzją nr 1/2020 znak: TK.6220.1.2020 z dnia 25.08.2020 r. w zakresie zapisu pkt III, podpunktu 3 tj „Straty zieleni uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń w liczbie 160 szt. drzew), w zakresie „przewidywanej ilości drzew do wycinki”.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-16 14:49:13 przez Karol Puszkiewicz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony