ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu w drodze komunalizacji.
Nr aktu prawnego
XXXVII/234/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku położonego przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXXVII/233/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomości na rzecz współwłaściciela.
Nr aktu prawnego
XXXVII/232/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2021".
Nr aktu prawnego
XXXVI/229/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/140/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXXVI/231/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXVI/227/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Bartoszyce na lata 2021-2025.
Nr aktu prawnego
XXXIV/220/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bisztynek, dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XXXVI/230/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXXVI/228/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce”.
Nr aktu prawnego
XXXIV/219/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji