ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVII/114/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XVII/114/2008

Szczegóły informacji

XVII/114/2008

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: 2008/XVII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-02-07

Data podjęcia/podpisania: 2008-02-07

Tytuł aktu:

W sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008".

Na podstawie:

art. 7 ust. l pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 Nr 96, póz. 873 z późniejszymi zmianami)

Treść:

§ 1

 

Uchwala się „Program współpracy Miasta Bartoszyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008", stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony