ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXIII/208/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXXIV/225/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024”.
Nr aktu prawnego
XXXIV/222/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku położonego przy ul. Jagiellończyka 1 w Bartoszycach stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXXIV/221/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie petycji dotyczącej wezwania Rady Miasta Bartoszyce do podjęcia uchwały.
Nr aktu prawnego
XXXIV/216/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie petycji dotyczącej wezwania Rady Miasta Bartoszyce do podjęcia uchwały.
Nr aktu prawnego
XXXIV/215/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta.
Nr aktu prawnego
XXXIV/214/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Bartoszyce na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/213/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIV/212/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce”.
Nr aktu prawnego
XXXII/206/2020
Status
Zmieniony
Lp: 110
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXXII/205/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji