ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXXIX/254/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Gen. Bema w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXXIX/253/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
Nr aktu prawnego
XXXIX/251/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIX/248/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIX/247/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXXIX/246/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/243/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/241/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/239/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu części nieruchomości na rzecz dzierżawców.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/245/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji