ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta.
Nr aktu prawnego
XXXIV/214/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Bartoszyce na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/213/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIV/212/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce”.
Nr aktu prawnego
XXXII/206/2020
Status
Zmieniony
Lp: 115
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXXII/205/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz domu przedpogrzebowego na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXXII/204/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXIII/211/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustanowienia terminu obchodów Międzynarodowych Dni Bartoszyc.
Nr aktu prawnego
XXXIII/210/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
Nr aktu prawnego
XXXIII/209/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXXIII/208/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji