ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/244/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/242/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/240/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Nr aktu prawnego
XXXVII/238/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXVII/237/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Górowo Iławeckie, dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.
Nr aktu prawnego
XXXVII/236/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXXVII/235/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu w drodze komunalizacji.
Nr aktu prawnego
XXXVII/234/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku położonego przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXXVII/233/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomości na rzecz współwłaściciela.
Nr aktu prawnego
XXXVII/232/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji