ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1291
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXV/184/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1292
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Bartoszyce na lata 2008-2012
Nr aktu prawnego
XXV/183/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1293
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wniesienia aportem do Wodociągowo – Ciepłowniczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „COWIK” w Bartoszycach nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXV/182/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1294
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXII/172/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1295
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Nr aktu prawnego
XXII/167/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1296
Data podjęcia
2008-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXI/153/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1297
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Bezpieczeństwa Społecznego "Bezpieczne Bartoszyce".
Nr aktu prawnego
XX/146/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1298
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XIX/137/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1299
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwalę Rady Miasta Bartoszyce w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna i nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
XIX/135/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1300
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Nr aktu prawnego
XVIII/131/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji