ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1351
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Określenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXVIII/215/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1352
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Regulamin przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Bartoszyce za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu
Nr aktu prawnego
XXVIII/212/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1353
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwalenie budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXVIII/220/2008
Status
Zmieniony
Lp: 1354
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015.
Nr aktu prawnego
XXVIII/219/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1355
Data podjęcia
2009-01-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXIX/222/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1356
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Powołanie Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bartoszycach
Nr aktu prawnego
XXVII/206/2008
Status
Zmieniony
Lp: 1357
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmiena uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Bartoszycach, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXVII/203/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1358
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwalenie "Programu współpracy Miasta Bartoszyc z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009".
Nr aktu prawnego
XXVIII/211/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1359
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wniesienie skargi do sądu administracyjnego na Zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
XXVIII/221/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1360
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/218/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji