ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1361
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu obowiązującego w jednostkach organizacyjnych miasta.
Nr aktu prawnego
XIX/138/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1362
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Nr aktu prawnego
XIX/134/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1363
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Bema w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XIX/133/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1364
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny.
Nr aktu prawnego
XVIII/132/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1365
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.
Nr aktu prawnego
XVIII/130/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1366
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
XVIII/129/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1367
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu przy ul. Bema w Bartoszycach w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
XVIII/128/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1368
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bartoszyce do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie i objęcia pięciu udziałów w tej spółce.
Nr aktu prawnego
XVIII/125/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1369
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr 282/XXXIV/2002 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych na terenie wysypiska śmieci Wysieka.
Nr aktu prawnego
XVIII/123/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1370
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Bartoszyce z Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” z siedzibą w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XVIII/122/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji