ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1361
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XXVIII /217/ 2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1362
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wniesienie skargi do sądu administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
XXVIII/214/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1363
Data podjęcia
2008-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bartoszyce dla obszaru ograniczonego od północy terenem PKP, od wschodu i południa granicą administracyjną miasta Bartoszyce od zachodu granicami terenu Cmentarza Komunalnego i terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kętrzyńskiej
Nr aktu prawnego
XXI/152/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1364
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmiana uchwały Nr XX/149/2008 Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXVII/208/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1365
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Nr aktu prawnego
XXVII/205/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1366
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do Programu Wieloletniego Pod Nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”
Nr aktu prawnego
XXVII/204/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1367
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Warmińsko – Mazurski Klaster Razem Cieplej, dawniej Warmińsko – Mazurskiego Klastra Razem Cieplej
Nr aktu prawnego
XXVII/202/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1368
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Nr aktu prawnego
XXVII/201/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1369
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXVI/197/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1370
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do podejmowania działań i wydawania decyzji w sprawach dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).
Nr aktu prawnego
XXVI/199/2008
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji