ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1391
Data podjęcia
2008-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXI/153/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1392
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Bezpieczeństwa Społecznego "Bezpieczne Bartoszyce".
Nr aktu prawnego
XX/146/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1393
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XIX/137/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1394
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwalę Rady Miasta Bartoszyce w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna i nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
XIX/135/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1395
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Nr aktu prawnego
XVIII/131/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1396
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XVIII/127/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1397
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XVIII/124/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1398
Data podjęcia
2008-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XVII/119/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1399
Data podjęcia
2008-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXXII/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe oraz zasad korzystania z komunikacji miejskiej.
Nr aktu prawnego
XVII/116/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1400
Data podjęcia
2008-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Bartoszycach, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
XVII/112/2008
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji