ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1441
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XIII/81/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1442
Data podjęcia
2007-08-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XI/77/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1443
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
X/75/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1444
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Bartoszycach, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
X/71/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1445
Data podjęcia
2007-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
IX/63/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1446
Data podjęcia
2007-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bartoszyce dla obszaru ograniczonego od północy terenem PKP, od zachodu rzeką Łyną i terenami zieleni parkowej przy ul. Prusa, od południa rzeką Łyną, ulicami Młynarską i Kętrzyńską, od wschodu ul. 11-go Listopada.
Nr aktu prawnego
IX/60/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1447
Data podjęcia
2007-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bartoszyce dla obszaru ograniczonego od północy ul. Kętrzyńską, od zachodu ulicami Pl. Konstytucji 3-go Maja, Kowali, Kopernika, od południa terenami zieleni parkowej i urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy ul. Boh. Warszawy i ul. Warmińską.
Nr aktu prawnego
IX/59/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1448
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
VIII/51/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1449
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli.
Nr aktu prawnego
VI/43/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1450
Data podjęcia
2007-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Nr aktu prawnego
V/29/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji