ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIX/248/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIX/247/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXXIX/246/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/243/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/241/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/239/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu części nieruchomości na rzecz dzierżawców.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/245/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/244/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/242/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/240/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji