ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Bartoszyce na lata 2021-2025.
Nr aktu prawnego
XXXIV/220/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bisztynek, dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XXXVI/230/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXXVI/228/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce”.
Nr aktu prawnego
XXXIV/219/2021
Status
Zmieniony
Lp: 165
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXXIV/224/2021
Status
Zmieniony
Lp: 166
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie: "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce".
Nr aktu prawnego
XXXIV/223/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych.
Nr aktu prawnego
XXXIV/217/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XXXV/226/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych.
Nr aktu prawnego
XXXIV/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXIII/208/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXXIV/225/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji