ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 171
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie: "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce".
Nr aktu prawnego
XXXIV/223/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych.
Nr aktu prawnego
XXXIV/217/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XXXV/226/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych.
Nr aktu prawnego
XXXIV/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXIII/208/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXXIV/225/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024”.
Nr aktu prawnego
XXXIV/222/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku położonego przy ul. Jagiellończyka 1 w Bartoszycach stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXXIV/221/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie petycji dotyczącej wezwania Rady Miasta Bartoszyce do podjęcia uchwały.
Nr aktu prawnego
XXXIV/216/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie petycji dotyczącej wezwania Rady Miasta Bartoszyce do podjęcia uchwały.
Nr aktu prawnego
XXXIV/215/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta.
Nr aktu prawnego
XXXIV/214/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji