ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIX/135/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XIX/135/2008

Szczegóły informacji

XIX/135/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: 2008/XIX

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-05-02

Data podjęcia/podpisania: 2008-03-31

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2008 nr pozycja , opublikowano dnia: 2008-04-18

Tytuł aktu:

Zmieniająca uchwalę Rady Miasta Bartoszyce w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna i nadania jej statutu.

Zmienia:

XXXII/265/2001

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 214, póz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; Dz.U. z 2002r. Nr 153, póz. 1271; Dz.U. z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203; Dz.U. z 2002 r. Nr 214, póz. 1806; Dz.U. z 2005r. Nr 172, póz. 1441; Dz.U. z 2006r. Nr 17, póz. 128; Dz.U. z 2005r. Nr 175, póz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 181, póz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, poz.1218), art.13 ust.l i 2 ustawy z dnia 25 października l991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 Nr 13 póz. 123; Dz.U. z 2002r. Nr 41, póz. 364; Dz.U. z 2003r. Nr 162, póz. 1568, Nr 96, póz. 874, Nr 213, póz. 2081; Dz.U. z 2004r. Nr 11, póz. 96, Nr 261,poz.2598; Dz.U. z 2005r. Nr 131, póz. 1091, Nr 132, póz. 1111; Dz.U. z 2006r. Nr 227, póz. 1658), art. 11 ust. l i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997r. Nr 85, póz. 539; Dz.U. z 1998r. Nr 106, póz. 668; Dz.U. z 2001 r. Nr 129, póz. 1440, Dz.U. z 2002r. Nr 113, póz. 984; Dz.U. z 2004r. Nr 238, póz. 2390; Dz.U. z 2006r. Nr 220, póz. 1600), §20 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach

Treść:

§ 1

 

W statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach stanowiącym załącznik Nrl do uchwały Rady Miasta Bartoszyce Nr 265/XXXII/2001 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna i nadania jej statutu wprowadza się następujące zmiany:

 

1)W§3

 

a) pkt.3 otrzymuje brzmienie: „3. Biblioteka jako samorządowa instytucja kultury wpisana jest do rejestru prowadzonego przez organizatora".

 

b) pkt.4 otrzymuje brzmienie: „4. Biblioteka posiada osobowość prawną".

 

2) W §7

 

pkt. l otrzymuje brzmienie: „1. Dyrektor Biblioteki jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Bartoszyce".

 

3) W §8

 

a) pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta".

b) pkt. 5 otrzymuje brzmienie: ,.5. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Burmistrz Miasta Bartoszyce".

 

4) §10 otrzymuje brzmienie: „§10 W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

              Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów,

              Wypożyczalnia dla Dorosłych,

              Mediateka,

              Czytelnia dla Dorosłych,

              Oddział dla Dzieci i Młodzieży,

              Filia Nrl,

              Filia Nr2,

              Księgowość".

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zielonka Marta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zielonka Marta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-13 12:10:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-27 12:14:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-27 12:14:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony