ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2024-2040.
Nr aktu prawnego
IV/17/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
Nr aktu prawnego
IV/15/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2023 rok.
Nr aktu prawnego
IV/14/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
IV/13/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-06-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 10 w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
III/12/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/234/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
II/10/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia dofinansowania w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. Zielono-niebieskie Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
II/11/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
II/9/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2024-2040.
Nr aktu prawnego
II/8/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024.
Nr aktu prawnego
II/7/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji