ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia zewnętrznego w ul. Traugutta w Bartoszycach”.
Nr aktu prawnego
LXIX/431/2023
Status
Uchylony
Lp: 12
Data podjęcia
2023-08-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bartoszycach
Nr aktu prawnego
LXIX/430/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LXIX/429/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr LX/368/2022 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 24 listopada 2022 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
LXIX/428/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję 2024 - 2027.
Nr aktu prawnego
LXIX/427/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LXIX/426/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXIX/425/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LXIX/424/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LXIX/423/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce wotum zaufania
Nr aktu prawnego
LXIX/422/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji