ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w Bartoszycach
Nr aktu prawnego
LXXVIII/494/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024 „Teleopieka dla Seniora”.
Nr aktu prawnego
LXXVIII/495/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych
Nr aktu prawnego
LXXVIII/497/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych
Nr aktu prawnego
LXXVIII/496/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXXVIII/493/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie : przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
Nr aktu prawnego
LXXVII/490/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXXVII/485/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r. do Sądu Rejonowego w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
LXXVII/492/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/293/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LXXVII/491/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXXVII/489/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji