ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 191
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXII/196/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXII/198/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXII/203/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
Nr aktu prawnego
XXXII/202/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaniechania realizacji inwestycji.
Nr aktu prawnego
XXXII/201/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXXII/200/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXXII/199/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXXI/194/2020
Status
Zmieniony
Lp: 199
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXI/195/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXX/192/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji