ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVIII/297/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/297/2009

Szczegóły informacji

XXXVIII/297/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: 2009/XXXVIII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-01-12

Data podjęcia/podpisania: 2009-11-19

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2009 nr 199 pozycja 2800, opublikowano dnia: 2009-12-29

Tytuł aktu:

Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Utracił moc przez:

XVI/116/2012, XVIII/126/2012

Na podstawie:

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. 2009 Nr 52, poz.420), w związku z art. 7 ust. 3a  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008  zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 ) Rada Miasta uchwala, co następuje

Treść:

§1

Ustala wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1)
prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
2) posiadać zaplecze techniczne oraz specjalistyczne środki transportu przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych,
3) zapewnić możliwość wyposażenia właścicieli nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych,
4) prowadzić działalność zgodną z wymogami technicznymi oraz sanitarno- porządkowymi,
5) przedłożyć umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru odpadów komunalnych na składowisko.

2. Prowadzić działalność zgodnie z obwiązującymi przepisami.

§3

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1)
prowadzić działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,
2) posiadać zaplecze techniczne oraz specjalistyczne środki transportu- sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne),
3) prowadzić działalność zgodną z wymogami technicznymi oraz sanitarno- porządkowymi.
4) przedłożyć umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.

2. Prowadzić działalność zgodnie z obwiązującymi przepisami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Stupienno
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta Bartoszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-27 08:08:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-27 08:08:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-09 07:34:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony