ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVIII/300/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII/300/2009

Szczegóły informacji

XXXVIII/300/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: 2009/XXXVIII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 01.02.2010

Data podjęcia/podpisania: 2009-11-19

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2010 nr 7 pozycja 193, opublikowano dnia: 2010-01-18

Tytuł aktu:

Opłaty od posiadanie psów

Utracił moc przez:

XLVIII/387/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.  40 ust. 1, art.  41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, ; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 113, poz. 1458, nr 52, poz. 420) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2007 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 249, poz. 1828, Nr 93, poz. 585, Nr 116 poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, nr 223, poz. 1463)

Treść:

§ 1

 Uchwałą niniejszą Rada Miasta Bartoszyce :

1.        wprowadza na terenie Miasta Bartoszyce opłatę od posiadania psów,

2.        określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,

3.        określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 26,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4

Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Bartoszyce lub na rachunek bankowy Bank Millenium S.A. 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXVI/195/2008 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

 § 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

§ 8

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bartoszyce.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Sielawa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta Bartoszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-05 13:10:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-05 13:22:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-22 14:49:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony