ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/7/2006Drukuj informacjęAkt prawny: III/7/2006

Szczegóły informacji

III/7/2006

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: 2006/III

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2006-12-15

Data podjęcia/podpisania: 2006-12-15

Tytuł aktu:

W sprawie utworzenia komisji stałych Rady Miasta, zakresów i przedmiotów ich działania oraz liczby radnych w ich składach.

Zmieniony przez:

III/6/2010

Na podstawie:

art. 18 a ust. 1 oraz na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

Treść:

§ 1

 

Rada Miasta Bartoszyce tworzy następujące Komisje stałe :

 

1. Komisję Rewizyjną - której zasady działania i zakres czynności zawarte są w Statucie Miasta Bartoszyce rozdział IV Statutu i rozdział V Działu III Statutu.

 

2. Komisję Programową i Budżetu - działającą w zakresie:

planowania gospodarczego i finansowego,

budżetu,

inwestycji,

rozwoju przemysłu i drobnej wytwórczości,

pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych.

 

3. Komisję Gospodarki Miejskiej – działającą w zakresie :

gospodarki przestrzennej i architektury,

gospodarki terenami komunalnymi,

gospodarki odpadami,

budownictwa komunalnego i towarzyszącego,

utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych,

usług komunalnych, takich jak : oczyszczanie miasta, utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni, komunikacja miejska,

ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego,

gospodarki wodnej.

 

4. Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny – działającą w zakresie :

wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży,

funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych,

rozbudowy bazy nauczania,

kreowania samorządowej polityki pro rodzinnej,

wykorzystania środków na pomoc społeczną,

działalności placówek służby zdrowia i pomocy społecznej,

upowszechniania kultury,

ochrony zabytków i innych dóbr kultury,

rozbudowy i utrzymania obiektów kultury,

upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

upowszechniania sportu masowego,

działalności i rozwoju placówek rekreacji i wypoczynku,

ł)    budowy i rozbudowy obiektów sportowych,

współdziałania z partnerami społecznymi.

 

5. Komisję ds. Samorządowych i Bezpieczeństwa – działającą w zakresie :

czuwania nad zgodnością projektów uchwał z przepisami prawa,

przygotowania  projektów uchwał  w sprawie zmian Statutu Miasta wynikających ze zmian w obowiązujących przepisach prawa lub na wniosek Rady Miasta,

działalności placówek handlowych i gastronomicznych

utrzymania porządku w granicach miasta,

przestrzegania bezpieczeństwa drogowego w granicach miasta,

zabezpieczenia zbiorowego bezpieczeństwa mieszkańców miasta,

przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej w środowisku młodzieży,

nawiązywania współpracy z poszczególnymi samorządami,

porozumień i współpracy z miastami partnerskimi w kraju i za granicą.

 

 

§ 2

 

Komisje mogą liczyć od 3 do 6 członków – nie dotyczy ilości członków w Komisji Rewizyjnej.

Radny Miasta może być członkiem nie więcej niż dwóch Komisji stałych – nie dotyczy członkostwa w powoływanych komisjach doraźnych.

 

 

§ 3

 

Komisje stałe działające w określonym zakresie realizują go zgodnie z § 29 ust. 2 i 17 Statutu Miasta.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie jej na tablicach ogłoszeń w budynku UM oraz ogłoszenie jej w lokalnych mediach.

 

 

§ 5

 

Traci moc uchwała Nr 3/II/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ilości i nazw stałych Komisji Rady Miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zielonka Marta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zielonka Marta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-04 09:23:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-27 12:03:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-10 09:36:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony