ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych.
Nr aktu prawnego
XLVII/299/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uznania wniosku jako niezasługującego na uwzględnienie.
Nr aktu prawnego
XLVII/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
Nr aktu prawnego
XLVII/297/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XLVII/295/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XLVI/292/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVI/285/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XLVI/287/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bartoszyce".
Nr aktu prawnego
XLVI/294/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XLVI/293/2021
Status
Zmieniony
Lp: 40
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
Nr aktu prawnego
XLVI/291/2021
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji