ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LX/369/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LX/370/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
LX/367/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LX/365/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LIX/363/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LVIII/360/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
Nr aktu prawnego
LVIII/358/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych.
Nr aktu prawnego
LVIII/357/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
LVIII/356/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LVIII/354/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji