ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-12-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2023-2036.
Nr aktu prawnego
LXXVI/484/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce
Nr aktu prawnego
LXXV/482/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXXVII/487/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-12-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
LXXVI/483/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/255/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LXXV/480/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr 25/V/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu.
Nr aktu prawnego
LXXV/479/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
LXXV/477/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XII/84/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
Nr aktu prawnego
LXXV/475/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXXV/474/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXXV/473/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji