ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XLIV/282/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XLIV/281/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XLIV/280/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Miejską Bartoszyce udziałów Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XLIV/279/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035.
Nr aktu prawnego
XLIV/278/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XLIV/277/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Nr aktu prawnego
XLIII/276/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XLIII/275/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XLIII/274/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035.
Nr aktu prawnego
XLIII/273/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji