ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXXII/199/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXXI/194/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXI/195/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXX/192/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce”.
Nr aktu prawnego
XXIX/177/2020
Status
Uchylony
Lp: 76
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą: „STOP COVID-19 - realizacja na terenie miasta Bartoszyce działań w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19 na rzecz podmiotów i pracowników świadczących usługi wspierające oraz osób z nich korzystających”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXX/193/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXX/191/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXX/190/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego przy Pl. Konstytucji 3 Maja 33 w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXX/189/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępopol.
Nr aktu prawnego
XXX/188/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji