ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XLVII/295/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XLVI/292/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVI/285/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XLVI/287/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bartoszyce".
Nr aktu prawnego
XLVI/294/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XLVI/293/2021
Status
Zmieniony
Lp: 77
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
Nr aktu prawnego
XLVI/291/2021
Status
Uchylony
Lp: 78
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XLVI/290/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XLVI/289/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XLV/284/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji