ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bartoszyce, dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXV/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Miejską Bartoszyce szkoły muzycznej.
Nr aktu prawnego
XXV/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- a Gminą Miejską Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXV/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXV/158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIV/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXIII/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020– 2035.
Nr aktu prawnego
XXII/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce”.
Nr aktu prawnego
XXII/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych.
Nr aktu prawnego
XXI/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XII/83/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r.
Nr aktu prawnego
XXI/145/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji