ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXIII/211/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustanowienia terminu obchodów Międzynarodowych Dni Bartoszyc.
Nr aktu prawnego
XXXIII/210/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
Nr aktu prawnego
XXXIII/209/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXXIII/208/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXIII/207/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXII/196/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXII/198/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXII/203/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
Nr aktu prawnego
XXXII/202/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaniechania realizacji inwestycji.
Nr aktu prawnego
XXXII/201/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji