ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XLIVI/287/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bartoszyce".
Nr aktu prawnego
XLIVI/294/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XLIVI/293/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
Nr aktu prawnego
XLIVI/291/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XLIVI/290/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XLIVI/289/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035.
Nr aktu prawnego
XLIVI/288/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XLV/284/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XLIV/283/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XLIV/282/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji