ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2021".
Nr aktu prawnego
XXXVI/229/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/140/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXXVI/231/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXVI/227/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Bartoszyce na lata 2021-2025.
Nr aktu prawnego
XXXIV/220/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bisztynek, dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XXXVI/230/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXXVI/228/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce”.
Nr aktu prawnego
XXXIV/219/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXXIV/224/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie: "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce".
Nr aktu prawnego
XXXIV/223/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych.
Nr aktu prawnego
XXXIV/217/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji