Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1281
Data podjęcia
2009-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Ustalenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Bartoszyce w sprawie zniesienia urzędowej nazwy części miasta – Stoczki.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/291/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1282
Data podjęcia
2009-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Określenie liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/290/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1283
Data podjęcia
2009-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmiana budżetu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/301/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1284
Data podjęcia
2009-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmiana uchwały rady Miasta nr XXXVI/280/2009 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały rady Miasta nr XXVIII/220/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2009 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/303/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1285
Data podjęcia
2009-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wyznaczenie przedstawiciela Gminy Miejskiej Bartoszyce do Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/302/2009
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1286
Data podjęcia
2009-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/299/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1287
Data podjęcia
2009-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/295/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1288
Data podjęcia
2009-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Przystąpienie Gminy Miejskiej Bartoszyce do realizacji ze Stowarzyszeniem „Dom Warmiński” projektu „Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/293/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1289
Data podjęcia
2009-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwalenie Strategii Rozwoju Turystyki Transgranicznej Miasta Bartoszyce na lata 2009 – 2014
Nr aktu prawnego
XXXVIII/292/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1290
Data podjęcia
2009-11-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę nr III/9/2006 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2006. w spr. wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/289/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji