Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Bartoszyce".
Nr aktu prawnego
XLIII/271/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
Nr aktu prawnego
XLII/265/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych.
Nr aktu prawnego
XLII/264/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XLII/263/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości przyległej do nieruchomości położonych przy ul. Krótkiej w Bartoszycach oraz udzielenia bonifikaty.
Nr aktu prawnego
XLII/270/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu części nieruchomości na rzecz dzierżawców.
Nr aktu prawnego
XLII/269/2021
Status
Zmieniony
Lp: 127
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach,stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XLII/268/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XLII/267/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XLII/266/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o. „COWIK” z siedzibą w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XLII/262/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji