Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1291
Data podjęcia
2009-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wyrażenie zgody na użyczenie lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXXVI/282/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1292
Data podjęcia
2009-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowani planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Nr aktu prawnego
XXXVI/281/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1293
Data podjęcia
2009-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta nr XXVIII/220/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2009r.
Nr aktu prawnego
XXXVI/280/2009
Status
Zmieniony
Lp: 1294
Data podjęcia
2009-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wyrażenie zgody na nabycie działek przy ul. Przemysłowej i ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXXVI/279/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1295
Data podjęcia
2009-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie terenu w celu prowadzenia nauki jazdy, położonego przy ul. Sportowej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXXVI/278/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1296
Data podjęcia
2009-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wygaśnięcie mandatu radnego Sławomira Kirkut.
Nr aktu prawnego
XXXVI/276/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1297
Data podjęcia
2009-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmiana budżetu.
Nr aktu prawnego
XXXVI/275/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1298
Data podjęcia
2009-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wstąpienie kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
Nr aktu prawnego
XXXVI/274/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1299
Data podjęcia
2009-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmiana budżetu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXXV/273/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1300
Data podjęcia
2009-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wyrażenie zgody na przeznaczenie do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Bema w Bartoszycach
Nr aktu prawnego
XXXV/272/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji