Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1331
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przemocy w Rodzinie na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXX/232/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1332
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2010
Nr aktu prawnego
XXX/231/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1333
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę nr 175/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Bartoszycach z dnia 25 października 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu Bezpieczeństwa Społecznego „Bezpieczne Bartoszyce”
Nr aktu prawnego
XXX/229/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1334
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wyrażenie woli wniesienia 5 udziałów do tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej.
Nr aktu prawnego
XXX/227/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1335
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wniesienie nieruchomości jako aportu do „Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą Bartoszycach
Nr aktu prawnego
XXX/226/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1336
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wniesienie urządzeń technicznych w formie aportu do Wodociągowo – Ciepłowniczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „COWIK” w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXX/225/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1337
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XXX/224/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1338
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XXX/223/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1339
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwalenie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Bartoszycach
Nr aktu prawnego
XXVIII/216/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1340
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Określenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXVIII/215/2008
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji