Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1331
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XXIII/176/2008
Status
Uchylony
Lp: 1332
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie skargi p. Hieronima Grzeszczak na działalność Burmistrza Miasta.
Nr aktu prawnego
XXII/175/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1333
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie skargi p. Hanki i Jana Sobczak na działalność Burmistrza Miasta.
Nr aktu prawnego
XXII/174/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1334
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXII/173/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1335
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Bartoszycach nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Bartoszyc.
Nr aktu prawnego
XXII/171/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1336
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu położonego przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach w celu prowadzenia nauki jazdy pojazdami mechanicznymi.
Nr aktu prawnego
XXII/170/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1337
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia Miasta Bartoszyce do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43 d.
Nr aktu prawnego
XXII/169/2008
Status
Zmieniony
Lp: 1338
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację inwestycji „Budowa ciągu ulic Dębowa-Wrzosowa-Akacjowa-Poprzeczna do ul. Leśnej”.
Nr aktu prawnego
XXII/168/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1339
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez miasto przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
Nr aktu prawnego
XXII/166/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1340
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Nr aktu prawnego
XXII/165/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji