Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1351
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę nr 175/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Bartoszycach z dnia 25 października 2000 r. w sprawie przyjęcia Programu Bezpieczeństwa Społecznego „Bezpieczne Bartoszyce”
Nr aktu prawnego
XXX/229/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1352
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wyrażenie woli wniesienia 5 udziałów do tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej.
Nr aktu prawnego
XXX/227/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1353
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wniesienie nieruchomości jako aportu do „Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą Bartoszycach
Nr aktu prawnego
XXX/226/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1354
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wniesienie urządzeń technicznych w formie aportu do Wodociągowo – Ciepłowniczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „COWIK” w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXX/225/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1355
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XXX/224/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1356
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XXX/223/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1357
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwalenie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Bartoszycach
Nr aktu prawnego
XXVIII/216/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1358
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Określenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXVIII/215/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1359
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Regulamin przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Bartoszyce za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu
Nr aktu prawnego
XXVIII/212/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1360
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwalenie budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXVIII/220/2008
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji