Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1351
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bartoszyc”
Nr aktu prawnego
XX/142/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1352
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2007 rok.
Nr aktu prawnego
XX/141/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1353
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.
Nr aktu prawnego
XX/140/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1354
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w celu określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XIX/139/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1355
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu obowiązującego w jednostkach organizacyjnych miasta.
Nr aktu prawnego
XIX/138/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1356
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Nr aktu prawnego
XIX/134/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1357
Data podjęcia
2008-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Bema w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XIX/133/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1358
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny.
Nr aktu prawnego
XVIII/132/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1359
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.
Nr aktu prawnego
XVIII/130/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1360
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
XVIII/129/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji