Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1361
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu przy ul. Bema w Bartoszycach w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
XVIII/128/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1362
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bartoszyce do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie i objęcia pięciu udziałów w tej spółce.
Nr aktu prawnego
XVIII/125/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1363
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały Nr 282/XXXIV/2002 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych na terenie wysypiska śmieci Wysieka.
Nr aktu prawnego
XVIII/123/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1364
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Bartoszyce z Celowego Związku Gmin „Eko-Bart” z siedzibą w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XVIII/122/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1365
Data podjęcia
2008-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XVII/120/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1366
Data podjęcia
2008-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia zmian w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bartoszyce do 2015 roku".
Nr aktu prawnego
XVII/118/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1367
Data podjęcia
2008-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta na 2008 r.
Nr aktu prawnego
XVII/115/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1368
Data podjęcia
2008-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008".
Nr aktu prawnego
XVII/114/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1369
Data podjęcia
2008-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008.
Nr aktu prawnego
XVII/113/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1370
Data podjęcia
2008-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Zespole Administracyjnym Oświaty w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XVII/111/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji