Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1361
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Bartoszyce na lata 2009-2015.
Nr aktu prawnego
XXVIII/219/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1362
Data podjęcia
2009-01-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXIX/222/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1363
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Powołanie Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bartoszycach
Nr aktu prawnego
XXVII/206/2008
Status
Zmieniony
Lp: 1364
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmiena uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Bartoszycach, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXVII/203/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1365
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwalenie "Programu współpracy Miasta Bartoszyc z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009".
Nr aktu prawnego
XXVIII/211/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1366
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wniesienie skargi do sądu administracyjnego na Zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
XXVIII/221/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1367
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/218/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1368
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr aktu prawnego
XXVIII /217/ 2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1369
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Wniesienie skargi do sądu administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
Nr aktu prawnego
XXVIII/214/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1370
Data podjęcia
2008-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bartoszyce dla obszaru ograniczonego od północy terenem PKP, od wschodu i południa granicą administracyjną miasta Bartoszyce od zachodu granicami terenu Cmentarza Komunalnego i terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kętrzyńskiej
Nr aktu prawnego
XXI/152/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji