Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1371
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/196/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1372
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie opłaty od posiadanie psów.
Nr aktu prawnego
XXVI/195/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1373
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/194/2008
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1374
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwalenie Miejskiego Programu „Wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce na lata 2008-2011”.
Nr aktu prawnego
XX/144/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1375
Data podjęcia
2008-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XVII/117/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1376
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Nr aktu prawnego
XXV/189/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1377
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmian statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XXV/181/2008
Status
Uchylony
Lp: 1378
Data podjęcia
2008-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XXII/163/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1379
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu
Nr aktu prawnego
XVIII/121/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1380
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
Nr aktu prawnego
XV/99/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji