Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1401
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2006 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/55/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1402
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/54/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1403
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zabezpieczenia realizacji zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4”.
Nr aktu prawnego
VIII/53/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1404
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie skargi Pana Leszka Marciniuka na działalność Burmistrza Miasta.
Nr aktu prawnego
VI/49/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1405
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie skargi Państwa Stromkowskich na działalność Burmistrza.
Nr aktu prawnego
VI/48/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1406
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
VI/47/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1407
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Nr aktu prawnego
VI/46/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1408
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu w celu prowadzenia nauki jazdy pojazdami mechanicznymi, położonego przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
VI/45/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1409
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie terenu przeznaczonego pod budowę garaży.
Nr aktu prawnego
VI/44/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1410
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr 182/XXXII/2005 z dnia 31 marca 2005r w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
VI/42/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji